Melgård barnehage

Melgård barnehage
«Vi ser verden gjennom barnas øyne»
Flateby, 28.februar 2017
Til medlemmer i Melgård barnehage SA
Innkalling til årsmøte 2017 i Melgård barnehage SA
Alle medlemmer innkalles herved til årsmøte i Melgård Barnehage SA torsdag 30. mars
klokken 19.00. Møtet avholdes i barnehagens fellesrom.
Forslag til saker fra medlemmene må oversendes styret, skriftlig, senest 2 uker før årsmøtet.
Endelig dagsorden med sakspapirer og forslag til vedtak, vil oversendes medlemmene minst 1
uke før årsmøtet.
På årsmøtet behandles ikke saker som ikke er oppført på dagsorden.
Mvh
Styret i Melgård barnehage SA
Adresse:
Fiolveien 4
1911 Flateby
Organisasjons nr.: 983 717 527
Hjemmeside: www.melgaard.barnehage.no
E-post: [email protected]
Tlf.: 954 03 952