Produktinformasjon

Ponto 3, Ponto 3 Power & Ponto 3 SuperPower
Produktinformasjon
Ponto 3 – Definisjonen av Power
Ponto 3 er den kraftigste familien av benforankrede lydprosessorer på
abutment-nivå på markedet og gjør at kandidater med benledningsterskler opp til 65 dB HL kan oppleve fordelene som benforankret hørselteknologi kan gi. Ponto 3 familien består av 3 kraftige lydprosessorer
som tilpasses individuelt via Genie Medical versjon 2016.1 eller senere.
Kraftig lydkvalitet
Med Ponto 3 SuperPower introduserer vi
verdens første en-enhets SuperPower prosessor på abutment-nivå med tilpasningsområde opp til 65 dB HL. Den nye Ponto 3
lydprosessor-familien er basert på Inium
Sense-plattformen. Dette sammen med
den unike UltraDrive™ teknologien i Ponto
3 SuperPower, gir høyere output over hele
båndbredden.
BrainHearing for BAHS
BrainHearing™ handler om å gjøre
lytteopplevelsen enkel og naturlig for alle
brukere. Oticon Medical’s Ponto-system
bruker direkte lydoverføring og avansert
signalprosessering for å gjøre det så
enkelt som mulig å avkode lyd. Inium
Sense plattformen inkluderer Free Focus,
et retningsvirkende system med Speech
Omni-modus som gir økt taleforståelse
i daglige lyttesituasjoner.
Flere nye tilpasningsverktøy
DSL-BC tilpasningsrationale: Oticon Medical
er den første i bransjen som leverer dette
rationale. Rationalet som i utgangspunktet
er utviklet for konvensjonelle høreapparater, er nå blitt utviklet spesielt for
behovene til benforankrede brukere.
FLogram: En ny graf som visualiserer
pasientens dynamiske område for
Ponto-tilpasning på abutment.
Tilpasningsassistent med trimmere som
tillater rask justering av kompresjon
og forsterkning, inkludert en svak-tale
trimmer som øker forsterkningen for
lave inngangsnivåer.
TILPASNINGSOMRÅDER
TILPASNINGSOMRÅDER
Mekanisk/kombinert hørselstap
Ensidig døvhet
Ponto 3 Power
Ponto 3, Ponto 3 Power & Ponto 3
SuperPower
Ponto 3
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
dB HL
125 250 500 1k
2k
4k
8k Hz
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Ponto 3 Power
dB HL
125 250 500 1k
2k
4k
8k Hz
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
dB HL
125 250 500 1k
2k
4k
8k Hz
Benledningsterskler til og med Benledningsterskler til og med Benledningsterskler til og med
gjennomsnittlig 45 dB HL*
gjennomsnittlig 55 dB HL*
gjennomsnittlig 65 dB HL*
*gjennomsnitt på 0,5, 1, 2 og 3 kHz)
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
dB HL
AC
125 250 500 1k
2k
4k
8k Hz
Luftledningsterksler til og med
gjennomsnittlig 20 dB HL*
*gjennomsnitt på 0,5, 1, 2 og 3 kHz)
Produktoversikt
FARGEVALG
Pure White
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
White Silver
Chroma Beige
Trykknapp for program og standby/mute
Volumkontroll
Mikrofoninngang
Inngang for programmerings-kontakt
Batteriluke (på/av, med barnesikring)
Kobling
Hull til sikkerhetssnor
Merking
Mocca Brown
Steel Grey
1
Diamond Black
7
3
5
8
6
2
4
7
Bildet viser Ponto 3. Funksjonsplassering er identisk for Ponto 3 Power og Ponto 3 SuperPower.
Lydbehandlingsfunksjoner
• 15 lydbehandlingskanaler
• Free Focus
• Inium Sense feedback shield
• Vindstøyreduksjon
• Speech Guard
• Tretrinns støyreduksjon
• Strømstyringssystem
• Binaural Prosessering
Tilpasningsfunksjoner
• BC In-situ audiometri
• Feedback Manager
• Datalogging
• Tilpasningsmodus ved ensidig døvhet
• Softband-tilpasningsmodus
• DSL-BC tilpasningsmetode
• Tilpasningassistent
• FLogram
• Verifiseringsverktøy
Det fysiske produktet og driftsaspekter
• Opptil 4 programmer
• Volumkontroll
• Trådløse tilkoblingsmuligheter
• Advarsel ved lavt batterinivå
• Barnesikker batteriluke
• Nano-coating
Teknisk informasjon
PÅ SKALLESIMULATOR
110
100
90
100
200
Hz
500
1000
2000 Hz
5000
10000
OFL (Output Force Level) ved 90 dB
SPL-input ved maksimal forsterkning*
NimbusSmallA0HeadSimOFL90Omni − 04−07−2013 − str_lo − 10:47:42
120
Maks. output-nivå
dBµN
120
110
100
90
100
200
Output for full on gain
80
70
60
100
200
Hz
500
1000
2000 Hz
5000
10000
80
70
100
*Kurvekompensasjon
laget for resonans på hode.
200
Hz
500
1000
2000 Hz
5000
10000
10000
70
60
100
200
Hz
500
1000
2000 Hz
5000
10000
OFL ved 50 dB SPL-input ved maksimal
forsterkning
Output for full on gain
dBµN
NimbusSmallA0HeadSimOFL60Omni − 04−07−2013 − str_lo − 10:51:58
90
5000
80
Output for full on gain
100
2000 Hz
90
OFL ved 50 dB SPL-input ved maksimal
forsterkning* dBµN
1000
Output for full on gain
dBµN
NimbusSmallA0HeadSimOFL50Omni − 04−07−2013 − str_lo − 10:53:40
90
500
OFL (Output Force Level) ved 90 dB
SPL-input ved maksimal forsterkning
Skala 1:1
dBµN
Hz
100
90
80
70
100
NimbusSmallA0SkullSimOFL90Omni − 04−07−2013 − str_lo − 10:47:57
Maks. output-nivå
dBµN
NimbusSmallA0SkullSimOFL50Omni − 04−07−2013 − str_lo − 10:53:55
PÅ HODE
200
OFL ved 60 dB SPL-input ved maksimal
forsterkning*
Hz
500
1000
2000 Hz
5000
10000
NimbusSmallA0SkullSimOFL60Omni − 04−07−2013 − str_lo − 10:52:23
PONTO 3
OFL ved 60 dB SPL-input ved maksimal
forsterkning
Teknisk informasjon om Ponto 3
Strømstyrke batteri
1,1-1,5 V
Total harmonisk forvrengning
(THD60)
< 3 % over 600 Hz
Strømforbruk, i stillhet
1,30 mA
Tilsvarende inngangsstøy
26 dB SPL
Strømforbruk, typisk
1,55 mA
Elektrisk inngang tilsvarende en
akustisk inngang på 70 dB SPL
I/T*
Gjennomsnittlig levetid, batteri
Typisk 70-130 timer
Behandlingsforsinkelse
6 ms
Frekvensområde (DIN45.605)
200 Hz -9,5 kHz
Batteristørrelse
13
Maks. OFL ved 90 dB SPL-input (skallesim.)
124 dB rel. 1 µN
Vekt
14 g uten batteri
Maks. OFL ved 60 dB SPL-input (skallesim.)
107 dB rel. 1 µN
Fysiske mål (L*B*H)
34* 21* 11 mm
Maks. OFL ved 50 dB SPL-input (skallesim.)
97 dB rel. 1 µN
IRIL GSM/DECT
41/43 dB SPL
*Elektrisk lydinngang er tilgjengelig via trådløs lydstreaming fra Oticon Medical Streamer.
Teknisk informasjon
PÅ HODE
PÅ SKALLESIMULATOR
Maks. output-nivå
120
110
100
90
100
200
Hz
500
1000
2000 Hz
5000
10000
OFL (Output Force Level) ved 90 dB
SPL-input ved maksimal forsterkning*
Maks. output-nivå
dBµN
NimbusPowerA0HeadSimOFL90Omni − 04−07−2013 − str_lo − 10:46:48
dBµN
120
110
100
90
100
200
Hz
500
1000
2000 Hz
5000
10000
OFL (Output Force Level) ved 90 dB
SPL-input ved maksimal forsterkning
NimbusPowerA0SkullSimOFL90Omni − 04−07−2013 − str_lo − 10:47:24
PONTO 3 POWER
Skala 1:1
80
70
100
200
Hz
500
1000
2000 Hz
5000
10000
100
90
80
70
100
200
Output for full on gain
110
100
90
80
100
*Kurvekompensasjon
laget for resonans på hode.
200
Hz
500
1000
2000 Hz
5000
10000
OFL ved 60 dB SPL-input ved maksimal
forsterkning*
500
1000
2000 Hz
5000
10000
Output for full on gain
dBµN
NimbusPowerA0HeadSimOFL60Omni − 04−07−2013 − str_lo − 10:48:53
dBµN
Hz
OFL ved 50 dB SPL-input ved maksimal
forsterkning
OFL ved 50 dB SPL-input ved maksimal
forsterkning*
110
100
90
80
100
NimbusPowerA0SkullSimOFL50Omni − 04−07−2013 − str_lo − 10:53:14
90
NimbusPowerA0HeadSimOFL50Omni − 04−07−2013 − str_lo − 10:52:49
100
Output for full on gain
dBµN
200
Hz
500
1000
2000 Hz
5000
10000
OFL ved 60 dB SPL-input ved maksimal
forsterkning
NimbusPowerA0SkullSimOFL60Omni − 04−07−2013 − str_lo − 10:51:29
Output for full on gain
dBµN
Teknisk informasjon – Ponto 3 Power
Batterispenning
1,1-1,5 V
Total harmonisk forvrengning
(THD60)
< 3 % over 600 Hz
Strømforbruk, i stillhet
1,35 mA
Tilsvarende inngangsstøy
26 dB SPL
Strømforbruk, typisk
2,20 mA
Elektrisk inngang tilsvarende en
akustisk inngang på 70 dB SPL
I/T*
Gjennomsnittlig levetid, batteri
Typisk 70-150 timer
Behandlingsforsinkelse
6 ms
Frekvensområde (DIN45.605)
260 Hz -9,6 kHz
Batteristørrelse
675
Maks. OFL ved 90 dB SPL-input (skallesim.)
128 dB rel. 1 µN
Vekt
17 g uten batteri
Maks. OFL ved 60 dB SPL-input (skallesim.)
116 dB rel. 1 µN
Fysiske mål (L*B*H)
34* 21* 14 mm
Maks. OFL ved 50 dB SPL-input (skallesim.)
106 dB rel. 1 µN
IRIL GSM/DECT
30/53 dB SPL
*Elektrisk lydinngang er tilgjengelig via trådløs lydstreaming fra Oticon Medical Streamer.
Teknisk informasjon
PONTO 3 SUPERPOWER
PÅ HODE
PÅ SKALLESIMULATOR
Maks. output-nivå
Maks. output-nivå
OFL (Output Force Level) ved 90 dB
SPL-input ved maksimal forsterkning*
OFL (Output Force Level) ved 90 dB
SPL-input ved maksimal forsterkning
Output for full on gain
Output for full on gain
OFL ved 50 dB SPL-input ved maksimal
forsterkning*
OFL ved 50 dB SPL-input ved maksimal
forsterkning
Output for full on gain
Output for full on gain
OFL ved 60 dB SPL-input ved maksimal
forsterkning*
OFL ved 60 dB SPL-input ved maksimal
forsterkning
Skala 1:1
*Kurvekompensasjon
laget for resonans på hode.
Teknisk informasjon om Ponto 3 SuperPower
Batterispenning
1,1-1,5 V
Total harmonisk forvrengning
(THD60)
< 3 % over 600 Hz
Strømforbruk, i stillhet
3,60 mA
Tilsvarende inngangsstøy
26 dB SPL
Strømforbruk, typisk
6,80 mA
Elektrisk inngang tilsvarende en
akustisk inngang på 70 dB SPL
I/T*
Gjennomsnittlig levetid, batteri
Typisk 35-80 timer
Behandlingsforsinkelse
6 ms
Frekvensområde (DIN45.605)
260 Hz -9,6 kHz
Batteristørrelse
675P
Maks. OFL ved 90 dB SPL-input (skallesim.)
135 dB rel. 1 µN
Vekt
17 g uten batteri
Maks. OFL ved 60 dB SPL-input (skallesim.)
125 dB rel. 1 µN
Fysiske mål (L*B*H)
34* 21* 14 mm
Maks. OFL ved 50 dB SPL-input (skallesim.)
115 dB rel. 1 µN
IRIL GSM/DECT
30/53 dB SPL
*Elektrisk lydinngang er tilgjengelig via trådløs lydstreaming fra Oticon Medical Streamer.
Produktoversikt
UTVALGTE FUNKSJONER HOS PONTO 3 LYDPROSESSORER
Free Focus
Free Focus er direksjonalitetssystemet
i Ponto 3. Det omfatter fire direksjonalitetssmodus: Speech Omni, Optimised
Omni, Split direksjonalitet og Full direksjonalitet. Den automatiske direksjonaliteten kan stilles inn til å inkludere enten
Speech Omni eller Optimised Omni.
Speech Omni er standard.
Binaural Prosessering
Binaural Prosessering består av Binaural
Koordinering og Binaural Synkronisering. Binaural Koordinering gjør det
mulig å endre på en lydprosessor, og få
samme virkning i begge. Dette gjelder
endring av volum, program og standby-/
mutefunksjon. Binaural Synkronisering
synkroniserer støyreduksjon og retningsvirkning til samme modus på begge
enheter. Binaural Prosessering er aktiv
som standard i bilaterale tilpasninger.
Inium Sense feedback shield
Feedbackhåndtering i Ponto 3 familien
er et to-trinns feedback system.
Først måles den individuelle feedbackgrense som siden brukes under tilpasningen. Feedback shield begrenser
deretter feedback i hverdagen gjennom
en rekke avanserte signalprosesseringsmetoder, inkludert frekvensforskyvning.
I situasjoner hvor det er risiko for feedback, bruker feedback shield forskjellig
prosessering for å forhindre feedback
samtidig som artefakter som assosieres
med vanlig feedbacksystem begrenses.
Tretrinns støyreduksjon
Analyserer kontinuerlig omgivelsene
for å detektere tale, bakgrunnsstøy
og vindstøy. Systemet beveger seg
automatisk og sømløst mellom de ulike
tilstandene. Formålet med systemet er
å gi bedre komfort i støyende omgivelser
samtidig som at informasjonen viktigst
for taleforståeligheten bevares.
Vindstøyreduksjon
Avhengig av vindstøynivået vil lyden bli
dempet. Jo mer vind, desto mer dempes
lyden. Når vind registreres settes prosessoren i surround-modus.
Speech Guard
Speech Guard er et signalprosesseringsystem som opprettholder en lineær
prosessering så lenge som mulig, men
samtidig responderer øyeblikkelig på
raske lyder i omgivelsene – uten den
grad av forvrengning som en opplever
med tradisjonelle kompresjonssystemer.
Produktoversikt
og tilbehør
TILPASNINGSPROGRAMVARE
Ponto 3 lydprosessorer programmeres med tilpasningsprogrammet Genie Medical 2016.1 eller en senere versjon. Programvaren kan brukes frittstående eller sammen med NOAH. De kan programmeres med programmeringskablene Oticon #3 eller
NOAHlink #2.
UTVALGTE TILPASNINGSFUNKSJONER
BC In-situ audiometri
Et verktøy i Genie Medical som brukes
for å måle pasientens benledningsterskel direkte via lydprosessoren.
Feedback Manager
Feedback Manager i Genie Medical
måler og tar i bruk individuelle feedbackgrenser i lydprosessoren for å
forhindre statisk feedback og tilrettelegger for full bruk av hele volumkontrollens område uten feedback.
Datalogging
Lar lydprosessoren lagre lyttenivå,
brukstid, brukerinnstillinger og systemstatuser. Dataene kan analyseres
eksternt, noe som gir verdifull informasjon som brukes til å gi optimal komfort
og taleforståelse under komplekse
lytteforhold.
Volumkontroll med lærefunksjon
Lar lydprosessoren justere pasientpreferanser automatisk over tid.
ALTERNATIVER OG TILBEHØR
Oticon Medical Streamer*
Oticon Medical Streamer kan koble
Ponto 3 lydprosessorer trådløst til forskjellige lydkilder, som en datamaskin,
mobiltelefon eller en MP3-spiller. Lyden
sendes fra kilden til lydprosessoren via
Oticon Medical Streamer.
Les mer om Oticon Medical Streamer
hos www.oticonmedical.com/connectline eller Oticon Medical Streamer
produktinformasjon.
Trekk og klistremerker
Fargerike trekk lar deg sette ditt eget
preg på lydprosessoren. Trekkene kan
brukes sammen med klistremerkene
som følger med lydprosessoren for
å lage et personlig utseende.
Ulike lyttesituasjoner og foretrukne
volum-innstillinger lagres. Systemet
analyserer lyttesituasjonene kontinuerlig, og regulerer automatisk volumet til
den foretrukne innstillingen. På denne
måten hjelper systemet til med å nå
ønsket volum uten behov for å justere
volumkontrollen manuelt.
Because sound matters
Oticon Medical er et verdensomspennende selskap innenfor
implanterbare hørselsløsninger, og vi er opptatt av å kunne bringe
den magiske verden av lyd til mennesker i alle faser av livet. Som
en del av verdens største gruppe av selskaper innen hørsel er
vi tett knyttet opp mot Oticon og har direkte tilgang til de siste
innovasjonene innen hørselsforskning og -teknologi. Vi kan derfor
trekke på mer enn hundre års kompetanse med innovasjoner innen
lydbehandling, og flere tiår med banebrytende erfaring innen
teknologi for hørselsimplantater.
M52691NO / 2016.12
Ved å jobbe tett sammen med brukere, leger og hørselsspesialister
sørger vi for at alle løsningene vi lager er utformet med brukernes
behov i tankene. Vi har forpliktet oss til å levere innovative løsninger og brukeerstøtte som forbedrer livskvaliteten for mennesker,
uansett hvor livet tar dem. Fordi vi vet hvor viktig lyd er.
Produsent:
Oticon Medical AB
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Sverige
Telefon: +46 31 748 61 00
E-post: [email protected]
www.oticonmedical.com