Gruverennet

Gruverenn 2017
Offisiell resultatliste
25.02.2017
Menn 12-16 år 13 KM
Plass
Navn
1 Øyvind Brohaug
Fullførte:1
Klubb
Antall
.
1
Tid Etter
53:50
Påmeldte:1
Startende: 1
Menn 17-19 år 28 KM
Plass
Navn
1 Martin Øyen Tøraasen
2 Johannes Listhaug
Fullførte:2
Klubb
Antall
.
.
3
1
Tid Etter
1:26:52
1:39:47 12:55
Påmeldte:2
Startende: 2
Menn 20-34 år 28 KM
Plass
Navn
Klubb
Antall
1 Aasmund Kjøllmoen Steien .
Fullførte:1
6
Tid Etter
1:20:57
Påmeldte:1
Startende: 1
Menn 35-49 år 28 KM
Plass
Navn
1 Lars Bjørnar Listhaug
Fullførte:1
Klubb
Antall
.
1
Tid Etter
2:08:09
Påmeldte:1
Startende: 1
Kvinner 17-19 år 13 KM
Plass
Navn
1 Ane Ingeborg Kalbækken
Fullførte:1
Klubb
Antall
.
1
Tid Etter
52:11
Påmeldte:1
Startende: 1
Kvinner 20-34 år 28 KM
Plass
Navn
1
Klubb
Antall
Ellen Merethe Schelderup Skarpsno.
Fullførte:1
2
Påmeldte:1
Tid Etter
1:41:37
Startende: 1
Jenter og gutter under 7 år
Plass
Navn
Klubb
Antall
Bakke, Christer
.
Brennodden, Amalie
.
Brennodden, Erik
.
Brennodden, Gyda Pettersen.
Faldet, Iver
.
eTiming
Tid Etter
1
1
1
1
1
Utskrevet:25.02.2017 16:22:26
Side:1
Gruverenn 2017
Offisiell resultatliste
25.02.2017
Husom, Ole Peder
Ingen, Lisa Van
Karterud, Pernille Øyen
Nesseth, Ida Bakken
Normark, Emily Setsås
Odden, Aksel Voll
Odden, Henrik V.
Olsen, Lone
Olsen, Maren
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Pedersen, Signe Lovise Brandsnes .
Skaar, Sondre
.
Streitlien, Torgrim B.
.
Tallerås, Eirik
.
Valli-Rygg, Alva
.
Øyen, Tuva Nymoen
.
DNS
DNS
Fullførte:18
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
Påmeldte:20
Startende: 18
Gutter 10 år
Plass
Navn
Klubb
Jørgen Røhjell
Vemund Bjørkeng
Ole Einar Brendryen
Halvor Dahlen
Brage Husom
Emil Husom
.
.
.
.
.
.
Fullførte:6
Påmeldte:6
Antall
1
1
1
1
1
1
Tid Etter
04:42
04:45
04:35
06:53
08:21
06:22
Startende: 6
Gutter 11 år
Plass
1
2
3
4
Navn
Klubb
Simen Tørhaug
Eivind Dalløkken
Tord B. Streitlien
Eivind Myrtrøen
.
.
.
.
Fullførte:4
Påmeldte:4
Antall
1
1
1
1
Tid Etter
07:29
07:44 00:15
09:38 02:09
09:46 02:17
Startende: 4
Gutter 12 år
Plass
1
2
3
4
eTiming
Navn
Klubb
Herman W. Kalland
Herman Grimsbu-Ness
Vebjørn Røhjell
Erlend Kristoffersen
.
.
.
.
Fullførte:4
Påmeldte:4
Antall
1
1
1
1
Utskrevet:25.02.2017 16:22:26
Tid Etter
07:16
07:24 00:08
07:32 00:16
19:58 12:42
Startende: 4
Side:2
Gruverenn 2017
Offisiell resultatliste
25.02.2017
Gutter 13 - 15 år
Plass
Navn
Klubb
Antall
1 Vemund Brendryen
.
DNS
Erlend Brandsnes Pedersen .
Fullførte:1
1
0
Tid Etter
12:29
Påmeldte:2
Startende: 1
Gutter 7 år
Plass
Navn
Klubb
Antall
Sigve Skarpsno Strømmen .
Fullførte:1
1
Tid Etter
12:56
Påmeldte:1
Startende: 1
Gutter 8 år
Plass
Navn
Klubb
Nataniel Dalløkken
Emil Slåen
Lucas Helstad Waagen
.
.
.
Fullførte:3
Påmeldte:3
Antall
1
1
1
Tid Etter
08:57
23:05
08:37
Startende: 3
Gutter 9 år
Plass
Navn
Klubb
Vetle S. Brendryen
Simen Faldet
Sebastian Garmager
Kristian Stuedal Stavheim
Jørgen Trønnes
.
.
.
.
.
Fullførte:5
Påmeldte:5
Antall
1
1
1
1
1
Tid Etter
07:12
05:15
07:45
06:28
05:52
Startende: 5
Jenter 10 år
Plass
Navn
Klubb
Ingeborg Furuhovde
Kari Furuhovde
Maja Slåen
Julie Brendryen Øyen
.
.
.
.
Fullførte:4
Påmeldte:4
Antall
1
1
1
1
Tid Etter
09:48
10:16
22:34
09:26
Startende: 4
Jenter 11 år
Plass
Navn
1 Eva Nævdal
DNS
Angelika Garmager
eTiming
Klubb
Antall
.
.
1
0
Utskrevet:25.02.2017 16:22:26
Tid Etter
11:46
Side:3
Gruverenn 2017
Offisiell resultatliste
25.02.2017
Fullførte:1
Påmeldte:2
Startende: 1
Jenter 12 år
Plass
Navn
1 Lotte Røsten Rønning
2 Kristin Furu
3 Halldis Furuhovde
DNS
Lina Myklebust
Fullførte:3
Klubb
Antall
.
.
.
.
1
1
1
0
Tid Etter
07:17
07:39 00:22
16:54 09:37
Påmeldte:5
Startende: 3
Jenter 13 - 15 år
Plass
Navn
Klubb
Antall
1 Ingrid N. Brendryen
.
2 Silje Stensen
.
DNS
Nora Brandsnes Pedersen .
Fullførte:2
1
1
0
Tid Etter
12:56
18:28 05:32
Påmeldte:3
Startende: 2
Jenter 7 år
Plass
DNS
Navn
Klubb
Tilde Beisvåg
Vilja S. Brendryen
Silvia Brennodden
Henriette Stuedal Stavheim
Jenny Tallerås
Nahla Valli-Rygg
.
.
.
.
.
.
Fullførte:5
Påmeldte:6
Antall
1
1
1
1
0
1
Tid Etter
13:18
11:30
12:35
10:03
14:24
Startende: 5
Jenter 8 år
Plass
Navn
Klubb
Ane Dalløkken
Eirin Husom
Silje Kroken
Elly Skaar
Arwen B. Streitlien
.
.
.
.
.
Fullførte:5
Påmeldte:5
Antall
1
1
1
1
1
Tid Etter
07:20
09:12
07:41
12:17
12:05
Startende: 5
Jenter 9 år
Plass
eTiming
Navn
Klubb
Rikke Beisvåg
Kristine Bråthen
Thuva Rosted Skagen
.
.
.
Antall
1
1
1
Utskrevet:25.02.2017 16:22:26
Tid Etter
09:33
10:46
10:24
Side:4
Gruverenn 2017
Offisiell resultatliste
25.02.2017
Fullførte:3
Påmeldte:3
Startende: 3
Turklasse 13 KM
Plass
Navn
Klubb
Brennodden, Hege
Brohaug, Ingvar
Braathen, Sigurd
Dalløkken, Eivind
Dalløkken, Jarle
Enget, Kai
Enget, Marit
Eriksen, Lars-Ulrich
Eriksen, Per Olav
Eriksen, Per-Anders
Gussgard, Bjørn
Husom, Sunniva
Kalbækken, Eldbjørg G.
Kalbækken, Simen
Kristoffersen, Erlend
Listhaug, Jenny M.
Listhaug, Kjersti Faldet
Røhjell, Jørgen
Røhjell, Vebjørn
Rønning, Ola
Tøraasen, Bjørg
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fullførte:21
Påmeldte:21
Antall
Tid Etter
2
2
2
1
4
17
1
2
4
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3
Startende: 21
Turklasse 28 KM
Plass
Navn
Klubb
Braathen, Henrik
Braathen, Øystein
Buvik, Benjamin
Dalen, Guro
Elgevasslien, Imbrikt
Elgevasslien, Ingar I.
Michelsen, Bjørn
Phillips, Juel
Sletten, Eirik
Tøraasen, Ola Magnus
Tøraasen, Trond Espen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fullførte:11
Påmeldte:11
Totalt:
eTiming
Antall
Tid Etter
3
3
1
4
4
11
28
5
10
31
19
Startende: 11
Antall: 111
Utskrevet:25.02.2017 16:22:26
Side:5