Erfaringer og utfordringer ved etablering av

Erfaringer og utfordringer
ved etablering av prosjekter
i Vadsø kommune
Alfa omega!
Ansette en dedikert
prosjektleder
Kunnskap og kompetanse på fagområdet
Engasjert -ønske om kunnskapsutvikling
Kompetanse til å drive prosjektet
fremover
Kunne jobbe selvstendig
Ikke ha arbeidsoppgaver i ordinær drift
Andre viktige faktorer
 Forankring
 SMARTE mål
 Prosjektplan og
milepælsplan
 Interessentanalyse vs
ROS-analyse
 Mediestrategi
Utfordringer
Kommer når vi ikke får ansatt en god prosjektleder,
blir «oppspist» av andre oppgaver, ikke får forankret,
ikke lager gode målsettinger, ikke har en milepælsplan
å følge og er uforberedt på andre med makt i
prosjektet.