Vedlegg 4b Bilder. Eksisterende fergerampe Sandefjord

Eksisterende kjørerampe Sandefjord
Hydraulikk hus, står fast i rampa
Tilkoblet strøm
Rampa er satt fast i betongdekket med
til sammen 16 stk bolter
gjennomgående
Detalj 1 av 16 bolter
HYDRAULIKK HUS detalj, strøm tilkoblingspkt.