NORDIC TRUSTEE Tilobligasjonseierne ISIN N0001

NORDIC T R U S T E E
Til obligasjonseierne
Oslo, 6. mars 2017
ISIN N00010781933 Utvidelse ramme
FRN Vasakronan AB (publ) Senior Unsecured Bond
Issue 2017/2022
Til Deres orientering opplyses det om følgende vedrørende ovennevnte obligasjonslån:
Obligasjonslånet ble opprinnelig etablert med en ramme på NOK 600.000.000,- Ny rammeutvidelse
med NOK 300.000.000 den 24. februar 2017.
Etter anmodning fra Vasakronan AB (publ) har Nordic Trustee ASA - i egenskap av tillitsmann for
obligasjonslånet - akseptert at lånets ramme utvides med NOK 100.000.000,- til NOK 1 000.000.000,gjeldende fira 7. mars 2017
PO Box 1470 Vika, N-0116 Oslo, Haakon Vlls gate 1, Oslo
nordictrustee.com