Vedlegg 6 - Fartøyteknisk data

Vedlegg G Fartøytekniskedata
Generelt:
Fartøyetsnavn
Fier
B eår
Flaggstat
Fartsområde/passaserskipklasse
Ka asItet:
Antall passasjerer
Antall lu arer
Antall køyeplasser
Godskapasitet,antall europaller
Godskapasitet,m2
Godskapasitet,m3
Termofrakt
Dimensjoner:
Lastemåte
Dødvekt
Nettotonnasje
Registertonn
Antall dekk
Bredde
Lengde
Mastehøyde meter
Dyptgående meter
Teknisk:
Type fremdriftsmaskineri
Type fremdriftssystem
Spesifikt drivstofforbruk (g/kWh) ved 75 % motorlast
Installert effekt (merkeeffekt)
Drivstoffkvalitet
Svovelinnhold (i %)
NOx-utslipp (g/kWh)
Fart
Op
ling av krav til til engelighet(ev. beskrivelsepå eget ark):
Direknv 2003/24/EF vedle
Forskrdt om bygging av passasjer-,lasteskip og lekter
Tilleggskravi konkurransegrunnlaget
Andre kommentarer, evt. på eget ark