Kirketjener Heimdal kirke, 30% stilling

Kirketjener Heimdal kirke, 30% stilling
Kirketjener i Heimdal kirke har gått over i pensjonistenes rekker, og Kirkelig fellesråd i Trondheim
(KfiT) søker nå etter hans etterfølger.
Stillingens hovedoppgaver er
o
o
o
o
Legge til rette for og delta i gjennomføring av gudstjenester, vielser, gravferd og andre
kirkelige handlinger
Legge til rette for og være til stede ved konserter og andre arrangementer etter avtale
Stedlig brann- og sikkerhetsansvar
Det må påregnes arbeidstid både på ettermiddag, kveld og i helger.
Ønskede kvalifikasjoner:
o
o
o
o
o
o
o
Det er ønskelig med praktiske ferdigheter og erfaring fra menighet- og gudstjenesteliv
Må ha personlige egenskaper som selvstendighet og evne til å se, og
prioritere oppgaver og tid
være tillitvekkende og utadvent.
Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver
Komfortabel med enkel bruk av data. I forbindelse med brann og sikkerhetsansvaret vil det
være noe behov for dokumentasjon og rapportering
Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig
Medlemsskap i Den norske kirke er en forutsetning
Vi kan tilby:
o
o
o
o
Lønn etter gjeldende tariffavtaler
Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
Arbeidsfelleskap i en aktiv menighet
Tiltredelse etter avtale
Søknad sendes
Avd leder Lars D Lossius
[email protected]
Søknadsfrist 19.Mars 2017