Elevens vurdering - Kongsvinger Kommune

KONGSVINGER KOMMUNE
PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE
Postadresse: Postboks 900, 2226 Kongsvinger
Besøksadresse: Otervegen 26, 2211 Kongsvinger
Telefon:62 87 40 00
ELEVENS VURDERING AV EGEN SITUASJON
Barn over 12 år har rett til å høres. Barnet/ungdommen kan gi en kort beskrivelse av hvordan
han/hun oppfatter situasjonen. Foresatte kan hjelpe til ved behov.
Navn
Født
Skole
Vurdering av egen situasjon
Dato
Underskrift elev