Arrangøren tilbyr vergeordning for de under 18 år.

VERGESKJEMA
Konsert: Devin Townsend Project
Konsertsted: USF Verftet
Dato: 25. februar 2017
Minimumsalder for mindreårige ved denne konserten: 15 år
Legitimasjon må fremvises. Vergen skal ikke drikke alkohol eller bruke
andre rusmidler før og under konserten. Verge skal være fyllt 23 år.
________________________________________________________
Undertegnede bekrefter at jeg påtar meg ansvar for at den/de (max 2) jeg er verge for ikke
nyter alkoholholdig drikke i forbindelse med konserten, og jeg er ansvarlig for de(n)
mindreåriges sikkerhet under konserten. Jeg er innforstått med at vi skal følge
konsertarrangørs- og konsertstedets anvisninger om hvor i konsertlokalet vi skal oppholde
oss.
(Fyll ut feltene under og lever skjemaet til kontroll-/billettpersonale ved ankomst til
konsertstedet).
Mindreåriges navn: .............................................................
Fødselsdato: ...............
Mindreåriges navn: ..............................................................
Fødselsdato: ...............
Verges navn: ........................................................................
Fødselsdato: ..............
Verges tlf. nr.: ................................................................
Verges signatur: ................................................................................
_________________________________________________________________________________
INFORMASJON OM VERGEORDNINGEN: Til enkelte konserter kan personer under 18 år komme inn i følge med voksen person som fungerer
som verge. Det står arrangøren fritt å tilby, eller ikke tilby, vergeordning. Det står arrangøren fritt å
sette betingelser som aldersgrenser, verges alder og antall.
Til konserter med vergeordning skal
vergen fylle ut, signere og levere vergeskjema ved ankomst til konserten. Vergeskjema fås ved
henvendelse til konsertarrangør og/eller konsertsted.
Det vil være begrenset antall plasser tilgjengelig for vergeordning.