arbeidsplan for 7.trinn uke 9 (27.02 03.02)

ARBEIDSPLAN FOR 7.TRINN UKE 9 (27.02
03.02)
NORSK
Tema: Redigering, rettskriving, tegnsetting
og touchtrening – samt fullføre ulike intervju.
Mål:
 Bli kjent med å redigere tekst og bilder til
sammensatt tekst.
 Øve rettskriving og tegnsetting, se
arbeidsplana for mer detaljerte mål.
 Bli bedre på touch på tastaturet.
SKOLEN:
HJEMME:
Redigering av intervjustoffet.
Forsetter med arbeidsplan for å nå periodens
mål..
Leselekse: les i egenvalgt bok minimum 15 minutter hver
dag, skriv på lesekortet.
Øve touch to ganger i løpet av uka, husk riktig
grunnplassering av fingrene.
MATEMATIKK
Tema: Geometri
Mål:
 Kunne regne ut størrelse på toppvinkler og nabovinkler
 Forklare hva radius og diameter er
 Lære om egenskapene til en firkant
 Kunne regne ut vinkler i trekanter og firkanter
SKOLEN:
HJEMME:
Regne fra Multi grunnbok 7:
Lekse til onsdag: Grunnbok 7a:
Regne oppgavene 4.57, 4.58, 4.59, 4.60, 4.64, 4.65, 4.61 og 4.62.
4.66, 4.67.
ENGELSK
Tema: Down under
Mål:
 Skrive tekster utfra informasjon du har lest
 Lage en digital presentasjon
 Kunne fakta om New Zealand
SKOLEN:
Vi starter med Austalia som tema
Vi jobber i textbook og i workbook, etter endt
kapittel skal vi lage en digital presentasjon.
TB: 118-127
WB:104-109 and 113-115
Grammar: verbs and Possessives
HJEMME:
Read page:134-135 in Textbook
Write at least 7 sentences of facts about New Zealand
WB: page 114 (if you are not finished with page 113,
this is also homework)
PUGG VERB!!
NATURFAG
Tema:
Mål:
SKOLEN:
HJEMME:
Ukas ord:
Indianere
Innvandring
Stater
President
Romfart
SAMFUNNSFAG
Tema:
Geografi. USA
Mål: Kunne fortelle litt om USA
Kunne sette på noen navn på kartet over USA
SKOLEN:
Lese om USA.
Arbeide med kart og oppgaver om USA
HJEMME:
Kroppsøving
Tema: Svømming
Mål:
 Kunne beinsparkene i brystsvømming.
 Kunne armtakene i brystsvømming.
Onsdag: Svømming
KRLE
Tema: Bibelen
Mål: Kjenne til personer nevnt i GT, kunne fortelle fra historier i NT
SKOLEN:
HJEMME:
Vi jobber med tekster som omhandler tema og vi
løser oppgaver i par.
MAT OG HELSE
Tema: Tirsdag: Rundstykker og kjeks. Fredag: Hjemmedag
Mål: Kunne planlegge og utføre arbeidsoppgaver hjemme med matlaging og vask
SKOLEN:
HJEMME:
Bake rundstykker og kjeks.
Se eget skriv