Trondheim Triatlonklubb

Budsjett2017-TrondheimTriatlonklubb
Inntekter2016
InntektPåmeldingTrondheimTriatlon2017
InntektMedlemskontigent
InntektKlubbarrangement
InntektKiosksalg
Sponsorinntekter
Offentligstøtte-søknader
Salgavsafeswimmer
Utleieavsykkelkoffert
SumInntekter
Budsjett2016
NOK370000
NOK130000
NOK60000
NOK15000
NOK10000
NOK45000
NOK13000
NOK2000
NOK645000
Utgifter2017
Klubbhus
Klubb
Arrangement
Barnogungdom
Leieklubbhus
Strømklubbhus
Klubbhus-driftsutgifter
SumKlubbhus
kr4000
kr10000
kr20000
kr34000
Leieavsvømmehall
Leieandrelokaler
Innleieavtrenere/lønntrenere
Møteutgifter
Kontorrekvisita
Bank
Forsikring
Datakostnader
Diversedriftsutgifter
Lisenser
SvømmeutstyrTTK
Trykksaker/reklame
Sumklubbutgifter
kr40000
kr10000
kr30000
kr3000
kr2000
kr3000
kr4000
kr3000
kr40000
kr60000
kr4000
kr5000
kr204000
Arrangementutgifter
kr20000
Støttetilutøvere
Barnetri-Diverseutgifter
Ungdom-Diverseutgifter
Sumbarnogungdom
kr30000
kr10000
kr10000
kr50000
TrondheimTriatlon Leieavbåt
Leiesikkerhetspersonell
Leietrafikkvakt
Leielydutstyr
Kiosk
Underholdning
Medaljer
Deltagerskjorter
Badehetter
Premier
Trykksaker/Reklame
Administrasjon
Tidtaking
Utstyr(Bøyer,skilt)
Diverse
Innleieavløypevakter
SumTrondheimTriatlon
Sumbudsjett2017-Inntekter
Sumbudsjett2017-Utgifter
Resultat2017
kr20000
kr5000
kr10000
kr10000
kr20000
kr15000
kr15000
kr70000
kr15000
kr15000
kr15000
kr5000
kr60000
kr5000
kr10000
kr20000
kr310000
NOK645000
NOK598000
NOK47000