Årsmøte 2017 - Kollektivtrafikkens Personellservice

Årsmøte 2017
Årsmøte 2017 i Kollektivtrafikkens Personellservice SA avholdes onsdag 5. april klokken
17:00 på Radisson Blu Plaza Hotell, Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo.
De av medlemmene som ønsker forslag behandlet på årsmøte, må sende disse slik at de er
Personellservice i hende senest 21. mars 2017.
Medlemmer som ønsker å delta på årsmøte må melde seg på senest tirsdag 21. mars. Dette
gjøres pr. mail, [email protected], eller på telefon 22 93 66 90. Adgangstegn sendes sammen med
årsberetning og saksliste.