Her kan du lese hele programmet (PDF 352 kB)

Felleskjøpet inviterer til fagmøte
Vi er så heldige å få besøk av Jan Håvard Kingsrød, Produktsjef konservering i
Felleskjøpet.
Sted: På Taket Kafé, Sørkjosen
Tid: tirsdag 14. mars, kl. 19:30
Program/tema:
Grovfôrproduksjonen er grunnlaget for all produksjon på drøvtyggere. Tema for møtet vil
være konservering av grovfôr – bruk av plast og ensilering.
-
Årets nyheter på rundballeplast
Hvordan utnytte plasten optimalt i pakkemaskin, tekniske utfordringer
Økt melk og kjøtt fra grovfôret
Det vil bli servert kveldsmat på møtet og trenger av den grunn tilbakemelding på hvor
mange som kommer. Påmelding til Frida på sms 95071926 eller mail:
[email protected], innen 10. mars.
Velkommen!
Med vennlig hilsen
Felleskjøpet Agri
Frida Finsås Wika
Fagkonsulent