Program for årsmøtet i Oslo SV 2017

Program for årsmøtet i Oslo SV 2017
Fredag: 3.3 16:30 – 21:00
15:30
16:30
16:40
16:45
18:00
19:35
20:05
20:15
Dørene åpner for innsjekking
Åpning ved Benjamin E. Larsen
Sak 1: Konstituering, forretningsorden og dagsorden
Sak 2: Solidaritetsvalget 2017
Innledning ved Kari Elisabeth Kaski
Sak 2: Uttalelser
Sak 3: Beretninger fra Fylkesstyret, Bystyret og Stortinget
Sak 4: Regnskap 2016
Sak 5: Vedtekter
Lørdag 4.3 kl. 09:30 – 17:00
09:30
10:00
10:50
12:00
12:45
12:50
14:10
15:15
16:10
Dørene åpner for innsjekking
Sak 6: Politisk plan for byrådsperioden
Innledning ved Inga Marte Thorkildsen
Sak 2: Den politiske situasjonen
Innledning ved Audun Lysbakken
Lunsj
Hilsen fra ordfører Marianne Borgen
Sak 7: Valgkampplanen
Innledning ved Petter Eide
Sak 8 og 9: Arbeids- og organisasjonsplan og Budsjett 2017
Vedtak av Sak 2, 3, 6, 7 og 8
Sak 10: Valg av fylkesstyre og LS-representant
Vi tar forbehold om endringer i klokkeslettene.
Fylkeslag/lokallag Sosialistisk Venstreparti
Adresse, Postnummer Sted
sv.no/fylkeslag
fylkeslag/[email protected]
1