Program og påmelding

Norsk Veteranmotor AS
MOTORKURS FOR VETERANBÅTMASKINISTAR.
Norsk Veteranmotor AS på Rubbestadneset arrangerar motorkurs for
maskinistar på veteranbåtar.
Torsdag 20. og fredag 21. april
Kurset har som målgruppe maskinistar og maskinansvarleg både på fartøy i
drift og fartøy under restaurering.
Kurset vil ha motortypane frå Wichmann Motorfabrikk som referansebakgrunn,
men det vil også innehalda generell kunnskap om både oppfyringsmotorar og
dieselmotorar.
Kurset har forelesarar med svært lang erfaring.
Norsk Veteranmotor har fleire av motortypane tilgjengelig i verkstaden sin og i
Wichmannsmia, og ein vil derfor få anledning til læring «hands on».
Kurset vi ta for seg fylgjande:
Del 1. Motor-og driftsteknikk.









Oppbygging.
Virkemåte.
Påhengt hjelpeutstyr
System i fartøyet: Kjølevann, brennolje, startluft, luft og eksos
Regulering.
Oppstart.
Kjøring, kontroll og pass.
Vedlikehold.
Feilsøking.
Del 2 Konstruksjonsdetaljar.






Stempel, krysshode og foring.
Innsprøytingssystem.
Reversering og kobling.
Regulator.
Spylepumpe, turboladar.
Propellsystem.
-----------------------------------------------------------------
Norsk Veteranmotor AS
Austbøvegen 11, 5420 Rubbestadneset
Telefon 53 42 73 72, Mobil 95 23 22 38, e-post [email protected]
Norsk Veteranmotor AS
Side 2 av 2
TIMEPLAN FOR MOTORKURS.
Dag 1. Torsdag 20 april.
 0900- 0920 Opning og generell informasjon.
 0920-1000 Motorens oppbygging og virkemåte.
Pause.
 1015-1130 Oppbygging og virkemåte forts.
 1130-1230 Lunch
 1230-1330 «Hands on» undervisning i Smio
Pause.
 1345-1500 Oppsummering. Spørsmål og diskusjon.
 1800 Middag med påfyljande sosialt samvær.
Dag 2. Fredag 21. april.
 0830-0945 Fartøyets motorsystem
Pause.
 1000-1115 Oppstart og drift.
Pause.
 1130-1200 Vedlikehald og feilsøking.
 1200-1230 Oppsummering og evaluering.
 1230-1330 Lunch.
Prisar:
Komplett kurs med førelesingar, kurskompendium, to lunch
og ein middag.
Kr 2850,Bømlo Hotell tilbyr overnatting for kr 1050, - pr. natt inkl. frukost.
Påmelding innan 15.mars til
[email protected]
eller SMS til 95 23 22 38. Oppgi namn og fakturaadresse.
Depositum på kr 500,- betales til konto 3520 31 70481 ved
påmelding. Resten vert etterfakturert.
Vær tidleg ute. Maks 15 deltakarar.
-----------------------------------------------------------
Norsk Veteranmotor AS
Austbøvegen 11, 5420 Rubbestadneset
Telefon 53 42 73 72, Mobil 95 23 22 38, e-post [email protected]