Innkalling til lagsmøte i BUL 15.03.17

Innkalling til lagsmøte i Bondeungdomslaget i Oslo 15. mars 2017
Det vert med dette kalla inn til lagsmøte onsdag 15. mars 2017 kl. 17.30 i Lagsrommet i
Rosenkrantz’ gate 8.
Sak:
Val av utsendingar til årsmøtet i Bygdelagssamskipnaden
Årsmøtet i Bygdelagssamskipnaden er 27. mars. Dersom du vil vere utsending, kan du melde
frå til lagskontoret på e-post [email protected]
Velkomen!
Oslo, 28. februar 2017
for Lagsstyret i Bondeungdomslaget i Oslo
Kari Bøyum/s/
Dagleg leiar
Bondeungdomslaget i Oslo
Rosenkrantz’ gate 8
0159 Oslo
www.bul.no
tlf. 905 14 160
[email protected]