Les mer - Seniorporten

Ressursbølgen
Vi har fått fantastisk mange fine tilbakemeldinger og godord knyttet til vårt prosjekt med å
kartlegge verdiene av det seniorene bidrar med i form av frivillig arbeid. Det har vært veldig
hyggelig.
Beregningene og arbeidet vi har iverksatt, har også skapt oppmerksomhet hos Statistisk
sentralbyrå, den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell
statistikk i Norge. Her melder en rådgiver at dette nesten er for nasjonalregnskapsarbeid å
regne. Da føler vi at vi har gjort noe ekstra bra og viktig. Og vi håper at andre også vil fatte
interesse og bidra til å følge opp disse beregningene og bruke de for alt de er verdt. Vi
kommer i alle fall til å forfølge dette sporet, og så godt vi kan sørge for å formidle budskapet
om det viktige faktum at seniorene er et bidrag – ikke en byrde. Dessverre knyttes det mye
oppmerksomhet til eldre mennesker som en kostnad og lite til det faktum at vi bidrar og
hvor mye vi faktisk bidrar med.
Statens seniorråd er selvsagt også glad for at mediene fant interesse for saken og hjalp oss
med å spre det glade budskap og dermed bidra til det viktige holdningsarbeidet som ligger i
vårt oppdrag.
I tillegg til at pensjonistenes frivillige arbeid er verdt 25 milliarder i året, sørger seniorer
gjennom sitt forbruk, skatter og avgifter for store inntekter til Staten. Skattebidraget fra
personer over 60 år er for 2016 beregnet til 97 milliarder kroner. Forbruket til seniorer
anslås til 252 milliarder, noe som innbringer om lag 23, 5 milliarder kroner i merverdiavgift til
staten. Samlet gir det et skatte- og avgiftsbidrag fra seniorene på om lag 120 milliarder i
2016. Sett i sammenheng med bidraget fra frivillig arbeid som tilsvarer 25 milliarder kroner
på et år, så håper jeg vi snart må slippe å høre at de eldre i samfunnet er en ren utgiftspost.
Vi er ingen trussel mot kommende generasjoner. Myten om at vi er mest opptatt av oss selv,
bruker tiden på TV og lange opphold i varmere strøk. er feil. Det sittende seniorrådet er inne
i sitt siste år, og vi er godt fornøyd med det arbeidet vi har fått hjelp av Ny Analyse til å gjøre.
Men dette kan vi kan levere stafettpinnen videre sammen med en solid innsikt knyttet til de
eldre faktiske bidrag i samfunnsregnskapet.
Dette er en ressursbølge og ikke en tsunami. Det som blir viktig videre er å forvalte
ressursene de eldre har på en god måte slik at de kommer fellesskapet til gode. Det kan best
gjøres gjennom å legge til rette for at folk kan få stå i arbeid så lenge de ønsker og at
frivilligheten blir systematisert og verdsatt. Folk som holder seg aktive holder seg også friske
lenger. Og aktiv aldring er ett av de viktige områdene i seniorrådets mandat. Men selvsagt
skal det også være rom for de som vil bruke alderdom og pensjonisttid til å ta det med ro,
enten fordi helsa skranter eller fordi de rett og slett ønsker det.