Vedlegg 3

KULTURSKOLEN
MAGASIN
PERSONALROM
GARD.
GARD.
KOPI
BIBLIOTEK
160m2
KONTOR
LANDSKAP
KOTT
HC
WC
HC
WC
HC
WC
HC
WC
HC
WC
MØTEROM
KONTOR
D
NE
NT
MØTEROM
E
ÅP
KONTOR
KONTOR
REKTOR
HC
WC
KOPI
LAGER
RESEPSJON
HEIS
HELSE
PPT
LOGOPED
FELLESBYGG
B
HOVEDETASJE: 880m2
OVERETASJE: 746m2
TOTALT:
1626m2