Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus HF (PDF

•• SUNNAAS SYKEHUS
I
Det kongelige Helse-og Omsorgsdepartement
Høringssvar, NOU 2016:25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten.
Haslum 28.02.2017
Høringsuttalelsen er et godt beskrevet dokument og for oss uten de helt tydelige råd hvordan
organiseringen av spesialisthelsetjenesten fremover bør være.
Brukerutvalget kan ikke si at noen av organisasjonsmodellene peker seg ut som noe vi klart kan
anbefale, annet enn å fortsette i den regionvise inndelingen som den er per dags dato. Det er viktig
for oss at den kompetansen som er og den utviklingen som Sunnaas Sykehus HF planlegger blir
videreført. Her er brukerutvalget redd at dette kan bli stykket opp og kvaliteten forringes hvis
helseforetaket ikke blir videreført som egen selvstendig enhet.
Vi ser hva Sunnaas Sykehus HF uttaler i deres høringsuttalelse og støtter deres tanker og
vurderinger da disse også støtter opp om de mål og strategier som brukerutvalget som nå er og
tidligere har vært med å utarbeide i samarbeid med helseforetaket.
Brukerutvalget er redd pasientene og samhandlingen med deres hjemsted kan bli skadelidende
uten den fortsatte organiseringen av sykehuset som den er i dag
Brukerutvalget
Sunnaas Sykehus HF
Sunnaas sykehus HF
Brukerutvalget
Postadresse:
1450 Nesoddtangen
Telefon: 66 96 9000
Telefaks : 66 91 25 76
Besøksadresse: Bjørnemyrveien 11, 1450 Nesoddtangen
E-post: [email protected] su nnaas.no
Bankkonto : 1503.27.08444
Foretaksnr.: 883 971 752
w w w .sun naa s.no