Abraham Lincoln

Abraham Lincoln
September 6, 1809
3:54:53 AM
Washington, D.C.
Utregnet for:
Standard tid,
Tidssone 0 timer vest
Breddegrad: 38 N 53 42
Lengdegrad: 77 V 02 12
Planetenes
Sol
13
Måne
29
Merkur 23
Venus
0
Mars
25
Jupiter 24
Saturn 28
Uranus
6
Neptun
4
posisjoner i fødselsøyeblikket:
Jom 06
Pluto
14 Fis 50
Kre 29
N. Node 24 Vek 53
Jom 23
Asc.
4 Vek 35
Løv 21
MC
5 Kre 13
Sko 08
2. hus
1 Sko 17
Vær 06
3. hus
1 Sky 55
Sko 13
5. hus
8 Van 23
Sko 47
6. hus
8 Fis 36
Sky 12
Your Company Name
1234 N. Your Address
City, State 12345
Phone: 1-555-555-5555
[email protected]
Kapittel 1: Din innstilling til livet, og ditt ansikt utad
Vekten stigende:
Du er den fødte diplomat, fornuftig, tolerant, ærlig, og alltid villig til å lytte til forskjellige synspunkter for å
forstå andre sider ved en sak. Selv om du er dypt uenig med noen, vil du forsøke å finne likhetstrekk og samsvar
heller enn å understreke forskjellene. Du unngår som regel å ta et ekstremt ensidig standpunkt til noe. Du har et
sterkt behov for harmoniske og hyggelige relasjoner, og viser samarbeidsånd, vilje til kompromiss, vennskap og
rettferdighetssans. Du har et sterkt ønske om å bli likt, og på grunn av ditt behov for anerkjennelse og å bli
akseptert, kan du lett la deg påvirke av andres meninger. Spesielt mens du er ung. Du ønsker i så stor grad å
behage andre, at du ofte undertrykker egne intense og ubehagelige følelser for å ikke fornærme noen. Av og til
kan din høflighet bli tolket som falskhet eller en svakhet.
Ditt behov for å skape harmoni, viser seg både i dine omgivelser, såvel som i ditt utseende. Du setter pris på
det skjønne, og har en medfødt sans for balanse, symmetri og proporsjoner. Alt du gjør er preget av din gode
smak, og sans for stil og form. Alt fra hjemmeinnredningen til valg av klær - alt må være estetisk og smakfullt,
ikke bare funksjonelt og nyttig.
Du betrakter også relasjoner som en kunst. En kunst du har spesiell interesse av, og spesielt dyktig i. Du er
nemlig meget taktfull og er meget bevisst på andre mennesker. Ekteskap er av stor betydning for deg, og det å
finne den rette personen å dele livet med er ekstremt viktig. Det å være en del av et nært parforhold er naturlig
for deg - du er ingen ensom ulv. Det å ha en partner øker selvfølelsen din. Du har likevel en tendens til å bli litt for
avhengig av din partner, og kanskje utvikler du ikke en klart definert identitet utenfor forholdet. Det å finne
balansen mellom det å være deg selv, og å smelte sammen med en annen, er en utfordring for deg.
Andre opplever deg som en behagelig, problemfri, harmonisk og medgjørlig person. Selv om det er mye mer
ved deg, så er dette ansiktet du viser verden. Du har en personlig sjarme, og en mildt sagt fredelig måte å opptre
på. Ditt motto kunne være: En fanger flere fluer ved hjelp av honning enn ved å bruke eddik., for vanligvis
benytter du deg av en vennlig, samarbeidsvillig tilnærming, heller enn en kraftig, konfronterende, "jeg skal erobre
verden" holdning.
1
Kapittel 2: Ditt indre: Dine virkelige motiver
Sol i Jomfru:
Du er et beskjedent og ydmykt menneske, og du streber sjelden etter å komme i rampelyset eller i en
maktposisjon. Du har et skarpt, analytisk sinn, et øye for detaljer, og du foretrekker å observere, dissekere, og
studere livet på litt avstand. Samvittighetsfull og konservativ som du er, kan en alltid stole på at du er forsiktig,
nøyaktig og gjennomført i ditt arbeid, og du legger din sjel i å gjøre en god jobb. Det du måtte mangel i selvtillit,
tar du ofte igjen i dyktighet, og du utvikler gjerne ekspertise, teknisk kunnskap og kompetanse på et
spesialområde. Du er flink å bruke hendene til å skape eller reparere ting, og en omhyggelig sans for detaljer og
dyktig håndverk er din styrke. Noen vil hevde at du er litt for nøyaktig, for du kan være ekstremt kritisk og
pirkete hvis noe ikke er gjort akkurat som du mener det burde være gjort. Du kan også ha en tendens til å
bekymre deg om forskjellige saker som andre ville betrakte som hverdagslig og uvesentlig. Du liker å organisere,
kategorisere og arrangere alt i et logisk system, og du føler deg ofte i ulag hvis noe ikke passer inn i din perfekte
kategori. All uorden irriterer deg. Du ønsker kanskje av og til at du ikke var så pertentlig, for i tillegg til å være
opptatt av detaljer, er du også hensynsløst selvkritisk. Både i dine omgivelser, såvel som hos deg selv har du en
tendens til å fokusere på svakheter, med et ønske om å forbedre, forfine og perfeksjonere. Du holder deg strengt
til fakta, sannheten og er meget ærlig i din selvvurdering. Ofte gir du ikke nok ros eller anerkjennelse for det du
gjør.
Du er også meget selektiv og kritisk, og spesielt når det gjelder diett, hygiene og helsevaner. Du har en høy
estetiske standard og forfinet sensitivitet, og kan føle deg plaget av elementer i dine omgivelser (som f.eks. rot,
sigarettrøk etc.) som andre overser. Din smak er enkel, langt fra framtredende, men forfinet. Råhet, vulgære og
direkte kommentarer kan virkelig krenke deg. Du kan av og til være vanskelig å leve sammen med på grunn av
din kresenhet, sensitivitet og din fokusering på mat og renhet.
Selv om du kan virke ganske rolig og selvtilstrekkelig, så er du en meget hjelpsom natur og du setter stor pris
på å kunne gjøre noe for andre. Du er fornøyd med å bære i en støttende, hjelpende rolle heller en å lede. Du er
meget hengiven overfor dem du bryr deg om.
Du er omtenksom og forsiktig i din tilnærming til livet. Realistisk, praktisk og neppe tilbøyelig til å gamble. Du
analyserer før du handler. Til tider kan du være litt for seriøs. Å kunne tillate seg å leke og å gjøre feil av og til,
kan være SUNT for deg!
Sol i opposisjon til Pluto:
Innerst inne kan du være fanatisk i din iver, selv om du kan skjule dine personlige ønsker og intensjoner, og
dine følelsers intensitet. Du blir drevet fram at en dyp indre følelse av skjebne og misjon, og et nærmest
tvangspreget behov for personlig anerkjennelse. Du blir ofte forblindet av makt, og kan være meget bestemt og
fiksert på det å bli noe stort eller spesielt. Du har en tendens til å tilbe helter som har sterk personlig utstråling og
karisma, og forsøker ofte å etterligne slike. Du har et potensiale til å gjøre noe ekstremt godt, eller noe ekstremt
negativt. Du kan også ha både en frykt for, og samtidig føle deg intens fascinert av døden og alt som er skjult,
hemmelig, og livets mørke sider.
2
Kapittel 3: Mentale interesser og evner
Merkur i Jomfru:
Du er en nøyaktig perfeksjonist, med et klart, logisk, analytisk sinnelag, og anlegg for arbeid som krever
omhyggelig oppmerksomhet angående detaljer og effektiv organisering. Jordnær og pragmatisk som du er, har
du en tendens til å utvikle spesialkunnskaper og teknisk ekspertise på et eller annet praktisk område.
Kunnskaper, ideer, og teorier interesserer deg egentlig ikke, med mindre de er nyttige på en konkret måte. Du
har en tendens til å analysere, måle og dissekere alt, og du kan lett gå glipp av nyanser, grader av følese og
mening. Din styrke er din nøyaktige tenkning, din faglige dyktighet og din mestring av tekniske detaljer. Du er
meget dyktig i det du gjør, og kritisk til andres arbeid hvis det ikke lever opp til din høye standard.
Merkur i sekstil til Mars:
Du har et skarpt sinn, og en skarp tunge i tillegg, og vet å sette pris på en engasjert diskusjon eller debatt. Du
uttrykker dine tanker på en klar, bestemt og overbevisende måte. Du kan være en effektiv advokat eller
publikumstaler, en selger av ideer. Andre lytter til deg og følger ditt råd, og du har et talent for å lede andre og å
ta beslutninger raskt. Du har også et talent for skriving, spesielt kritikk eller satire.
3
Kapittel 4: Emosjoner: Humør, følelser, kjærlighet
Måne i Kreps:
Du er meget sensitiv overfor den emosjonelle tone og atmosfære som er rundt deg, og kan til tider være
dominert av skiftende og uforutsigbare sinnsstemninger. Du kan ofte virke irrasjonel i andres øyner, fordi du ikke
alltid kan forklare årsaken eller opphavet til dine følelser. Alle som har et nært forhold til deg, må leve med dine
emosjonelle svingninger og verdsette ditt behov for å av og til trekke deg litt tilbake.
Du er også meget sympatisk og har lett for å forstå uutalte følelser og behov hos andre. Nedvurdering og
kritikk fra andre tar du meget personlig, og selv om du kan tilgi en forseelse fra en venn, så kan du aldri glemme
det.
Måne i konjunksjon til Venus:
Uansett hvordan du måtte være utad, så har du et varmt hjerte, og det er enkelt for andre å appellere til din
sympati og hengivenhet. Du viser spesielt omsorg for barns, mødres og familiens behov, og du vil ha en partner
som verdsetter ekteskapet, hjemmet og familien i like stor grad som deg selv. Uvennlighet og strenghet virker
sårende på deg.
Måne i trigon til Mars:
Du er pågående og du går rett på sak uten å blunke når du møter vanskeligheter. Du misliker selvmedlidenhet
og passivitet, og kan være heller brysk når det gjelder andres følelsesmessige problemer. "Slutt å klage og GJØR
noe med det" kunne godt vært ditt motto.
Måne i trigon til Saturn:
Du har en indre likevekt og balanse som gjør deg i stand til å opptre på en kjølig og rasjonell måte i perioder
med emosjonelle traumer og stress. Du beholder perspektivet og din objektivitet i situasjoner som er sterkt
følelsesladede - noen ganger til stor ergrelse for andre som skulle ønske du ville reagere med mer intensitet. Du
er trofast mot dine venner og mennesker du verdsetter, og er støttende på en diskret måte.
Måne i trigon til Neptun:
Skjønnheten og harmonien i dine omgivelser har en meget sterk innvirkning på dine følelser. Du er meget
følsom og kan ikke holde ut en atmosfære hvor det er strid og dissonans. Vennlig, omtenksom og fredselskende
som du er, er du villig til å ofre mye for å slippe å slåss og for å "gjøre alle lykkelige.
Venus i Løve:
Du er varmhjertet og generøs i kjærlighetslivet, og du kan ikke tolerere smålighet og gjerrighet hos din partner.
Du vil ha en Helt, en Prins eller Prinsesse som du kan beundre og tilbe. Noen som du helhjertet beundrer og kan
være stolt av. Du er enormt lojal og hengiven når du først finner noen du er glad i.
Du krever kjærlighet og anerkjennelse fra andre, og du misliker sterkt å bli ignorert. Du kan være svak for
smiger, og du vil gjerne være litt SPESIELL. Du setter også pris på litt drama og farge i kjærlighetslivet, og de
store romantiske gester og overdreven generøsitet, gjør som regel et sterkt inntrykk på deg..
4
Venus i trigon til Saturn:
Lojalitet, trofasthet og sikkerhet er meget viktig for deg i kjærlighetslivet. Du er forsiktig med å utlevere deg,
men er trofast mot den som vinner din kjærlighet. Din smak er enkelt, kanskje en smule asketisk, og du liker ikke
lettsindighet. Du er atskillig mer opptatt av en persons karakter og indre kvaliteter enn av vedkommendes ytre
utseende. Tilfeldige eller overfladiske relasjoner interesserer deg ikke i det hele tatt. Det virker som kjærligheten
vokser seg dypere og rikere og blir mer tilfredsstillende for deg med årene.
Venus i trigon til Neptun:
Sensitiv og medfølende som du er, har du en tendens til å bli "den som gir" i dine relasjoner. Du har høye
idealer og en forfinet holdning til kjærligheten, og du forsøker alltid å skape relasjoner som er frie for
egosentriske behov og selviskhet. Du føler deg tiltrukket av mennesker med artistiske eller mystiske legninger.
5
Kapittel 5: Driv og ambisjoner: Hvordan du når dine mål
Mars i Skorpion:
Du er ekstremt viljefast, og du forfølger dine mål og begjær med en lidenskapelig bestemthet. Du har evnen til
total konsentrasjon og er i besittelse av en enorm disiplin, og er svært vanskelig å påvirke i den ene eller andre
retningen når du først har gjort deg opp en mening. Når du ønsker noe, kan du være ganske ensidig og nærmest
besatt av det. Du er meget instinktiv og er ikke alltid bevisst hvorfor du føler så sterkt og dypt som du gjør.
Du kan være ganske hemmelighetsfull og uvillig til å avsløre dine mål og intensjoner, og intensiteten av din vilje
og dine begjær er ikke alltid like åpenbar for andre. Men du er meget sterk på en stille og umerkelig måte. Du
kan ofte manipulere eller tvinge din vilje på andre uten å vise ytre tegn på aggresjon. Du er ikke så interessert i
konfrontasjoner, men kan være en formidabel fiende hvis du møter opposisjon eller aggresjon fra andre. Du er
modig, og du har også en heller primitiv og rå side.
Mars i konjunksjon til Saturn:
Du tar dine ambisjoner meget alvorlig, og du er av den oppfatning at iherdig arbeid er den eneste måten å
gjøre det på. Hardt arbeid, utholdenhet og konsentrasjon rundt et enkelt mål, er måten du mestrer dine oppgaver
på. Du har stor selvkontroll, og kan være nesten selvfornektende i din streben mot det du ønsker deg. Du møter
vansker med stoisk ro, og kjemper deg tålmodig gjennom vanskelige forhold. Du føler at du må stole kun på deg
selv, at alt ligger på dine skuldre, og du kan være meget disiplinert, og kan til tider kreve altfor mye både av deg
selv og andre. Du holder ofte tilbake, på grunn av tvil på egen makt og evner. Ofte opplever du mye motstand
når du forsøker å ta initiativ eller å hevde deg, til stor frustrasjon for deg selv. Du har likevel utholdenheten og en
innbitt vilje som hjelper deg gjennom de aller fleste hindringer.
6