Valg regionårsmøte 2017

Valg regionårsmøte 2017
REGIONSTYRET
Regionstyret har bestått av
Periode:
Ole Magne Omdal, Kristiansand (leder)
Torbjørg Sandal, Lyngdal (nestleder)
Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad
Lloyd Gundersen, Åseral
Marianne Rundholt, Risør
Rønnaug Torvik, Bykle
Tove Rustan Skaar, Lillesand (1. vara)
Egil Sæbø, Kristiansand (2. vara)
2015 – 2017
2014 – 2017
2014 – 2017
2015 – 2018
2015 – 2018
2016 – 2019
2016 – 2017
2016 – 2017
Valgkomiteens forslag til valg
Periode:
Styreleder:
RS-medlemmer:
Ole Magne Omdal, Kristiansand
Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad
Kari Lauvland Ljosland, Åseral
Torbjørg Sandal, Lyngdal
Tove Rustan Skaar, Lillesand
2017 – 2019
2017 – 2020
2017 – 2020
2017 – 2020
2017 – 2020
Varamedlemmer:
Hilde Frivold, Grimstad
2017 – 2018
VALGKOMITEEN
Valgkomiteen har bestått av:
Periode:
Vidar Lyngroth, Eydehavn
Åse Torhild Guldsmedmoen, Byglandsfjord
Torfinn Håland, Mandal
Kåre Haugaas, Holt
Signe Holmesland
Ole Jakob Pedersen (ansattes representant)
Helge Drange, Kristiansand (varamedlem)
2015 – 2017
2015 – 2017
2016 – 2018
2016 – 2018
2016 – 2018
2015 – 2017
2016 – 2017
Forslag til nye medlemmer
Periode:
Vidar Lyngroth, Eydehavn
Åse Torhild Guldsmedmoen, Byglandsfjord
2017 – 2019
2017 – 2019
Varamedlem: Helge Drange, Kristiansand
2017 – 2018
Valg regionårsmøte Normisjon region Agder 2017
Side 1 av 5
Presentasjon kandidater
Spørsmål stilt til kandidatene:
1. Hvor er du aktiv i Normisjon? Er du aktiv i annen virksomhet?
2. Hva er det viktigste arbeidsfeltet for deg med tanke på oppgaven
i Normisjon i Agder?
3. Hva er de største utfordringene vi står overfor i den kristne virksomheten
som Normisjon er en del av?
Stiller til valg som styreleder:
Ole Magne Omdal, Kristiansand
Alder: 60
Yrke: Rådgiver på næring- og bygdeutvikling hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
1. Medlem i Norkirken Kristiansand, og kirkegjenger i Oddernes menighet
2. Legge til rette for begeistring og engasjement – så vi alle kan samles om vår viktige visjon:
«Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag».
3. At våre liv og våre fellesskap kan vise hvem Kristus er, og gjennom dette skape en lengsel
hos våre medmennesker etter å få møte Jesus – Frelseren, han som kan gi framtid og håp.
Valg regionårsmøte Normisjon region Agder 2017
Side 2 av 5
Stiller til valg som styremedlemmer:
Geir Ivar Bjerkestrand, Grimstad
Alder: 63
Yrke: Organist i Landvik og Eide menigheter, i Grimstad.
1. Jeg er medlem i Regionstyret i Normisjon Agder. I mitt arbeid som organist er jeg leder
for et barnekor som er tilsluttet Normisjon. Som organist er jeg valgt til medlem i Agder
og Telemark Bispedømmeråd. Med dette er jeg også medlem av Kirkemøtet i Den norske
kirke.
2. Jeg ønsker å være med og legge til rette både strukturelt og økonomisk for at ansatte og
frivillige fortsatt kan være med og videreføre visjonen: «Jesus Kristus, til nye generasjoner
og folkeslag». Jeg synes det er viktig å tenke helhet i arbeidet. Derfor er det nødvendig å
arbeide for at det fortsatt skal være gode relasjoner mellom Acta og det øvrige arbeidet i
Normisjon. Jeg håper også jeg kan bidra til arbeidet med å utvikle de ulike forsamlingenes
og Norkirkenes møte- og gudstjenesteliv, både når det gjelder form, undervisning og
musikk.
3. En stor utfordring for Normisjon, alle organisasjoner og kirker, er hva som skjer i
kjølvannet av at Den norske kirke nå har endret ekteskapssyn. Jeg tror at det er helt
nødvendig for Normisjon å bidra til å styrke tilliten og kjennskapet til Guds ord. Og at vi
på denne bakgrunn blir bevisstgjort og får tydeliggjort vårt trosgrunnlag og det
grunnleggende frelsesbudskapet i Jesus Kristus. Undervisning og Bibelopplæring på gode
pedagogiske måter i alle våre arbeidsgrener blir slik jeg ser det, en viktig forutsetning for
at Normisjon skal lykkes med sin visjon.
Valg regionårsmøte Normisjon region Agder 2017
Side 3 av 5
Kari Lauvland Ljosland, Åseral
Alder: 60
Yrke: Kommunejordmor
1. Har sittet i lokallagsstyret i 30 år, og sitter nå
som leder i Åseral Normisjon.
2. Barne- og ungdomsarbeidet.
3. For meg er det viktig å jobbe for et godt og
inkluderende bedehusliv, med fokus på
forkynnelsen om frelse og nåde.
Torbjørg Sandal, Lyngdal
Alder: 58
Yrke: Lærer
1. Jeg har vært med i regionstyret i en periode,
og er med i arbeidet i Normisjon på
bedehuset i Lyngdal.
2. Hva som er viktigst er vanskelig å svare på,
men jeg ønsker å være med og legge til rette
for at alt arbeidet i Normisjon i Agder skal
være en arena hvor mennesker møter Jesus.
3. Vår største utfordring i dag er å ha tillit til
Bibelens budskap og å være villig til å leve
som disippel i et sekularisert samfunn.
Valg regionårsmøte Normisjon region Agder 2017
Side 4 av 5
Tove Rustan Skaar, Lillesand
Alder: 68
Yrke: Pensjonist
1. I Lillesand Normisjon og en del i
regionen, bl.a. som fritidsforkynner.
Har til nå vært aktiv i Lillesand
menighet.
2. Tenke og arbeide strategisk i møte
med de omstillingene som må
komme. Bidra med forkynnelse og
undervisning, og styrke (global)
misjonsbevissthet.
3. Holde fast på klassisk kristen lære og tro, og formidle budskapet forståelig og livsnært.
Backe opp barne- og ungdomsarbeidet.
Stiller til valg som varamedlem:
Hilde Frivold, Grimstad
Alder: 48
Yrke: Lærer
1. Jeg er medlem i Norkirken Grimstad og er aktiv der.
Jeg går jevnlig på gudstjeneste, er med på kjøkkenet,
er også innimellom forsanger eller solist.
Jeg stiller også til valg for styret der i år.
2. Jeg brenner for barne- og ungdomsarbeidet.
Det er viktig med godt arbeid her for å få med oss
ungdommen. Vi må legge et godt grunnlag slik at de
står rustet til en relativt tøff hverdag hvor det kan
være vanskelig "å heise flagg". Har vi lagt et godt
grunnlag vil det bli lettere når de skal stå på egne
bein og finne sin plass i en menighet som studenter.
Vi må lære barn og unge å lese bibelen og bli kjent
med den skatten som ligger der.
3. De største utfordringene vi som organisasjon står ovenfor er å klare å holde på
ungdommen. Det er så mange fristelser "der ute". Vi må legge til rette slik at ungdommen
får være med og bidra, slik at møtene/musikken er noe som appellerer til ungdommen
samtidig som der må være tydelig forkynnelse.
Valg regionårsmøte Normisjon region Agder 2017
Side 5 av 5