Se hele programmet og les om foredragsholderne

Vi inviterer alle nye og/eller unge gardbrukere på Hadeland til samlinga
Ny/ung i landbruket på Hadeland
Tid: Lørdag 25. mars 2017 kl. 09.45
Sted: Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker
På denne samlinga kan vi love deg, at du:

Blir motivert og inspirert til å drive i landbruket

Blir kjent med likesinnede

Får informasjon om utdanning, kompetanseheving, overtakelse, økonomi
mm.
Deltakeravgift: Kr 150,- med lunsj eller kr 300,- med lunsj og middag.
Faktura sendes ut etter påmelding.
Påmelding innen 20. mars på følgende lenke:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwvgOAraNDd0hsxwyxnlil4eKwee0WWiwYTPdiMT68Axt9Q/viewform
Hjertelig velkommen til å melde deg på samlinga
og be gjerne med deg andre interesserte!
Se baksida for program
Faggruppe ung
PROGRAM
Tid
Tema
Foredragsholder
09.30 – 10.00
Registrering
10.00
Velkommen og bli-kjent-runde
Faggruppe og landbrukskontoret
10.30
Fagorganisering og landbrukspolitikk
Brita Skallerud, Bondelaget
11.00
Pause
11.15
Hva gjorde jeg?
Marthe Bogstad
11.45
Utdanning og kompetansekrav i landbruket
Brita Skallerud, Bondelaget
12.15
Gruppearbeid
Faggruppe / landbrukskontor
13.00
Lunsj
14.00
Økonomi og overtakelse
15.00
Pause
15.15
NLR Innlandet
Gudrun Fodstad, NLR Innl.
15.30
Voksenagronomutdanning
Tåle Willerud
15.45
Hva gjorde jeg?
Tåle Willerud
16.15
Hva gjorde jeg?
Tor Jakob Solberg
16.45
Info Faggruppe UNG og evaluering
Faggruppe
17.00
Middag, quiz og feiring av endt agronomutdanning
Trond B. Holt, TINE
Om innlederne
Brita Skallerud
2. nestleder i Norges Bondelag, har drevet med/driver med korn- og mjølkeproduksjon
og aktivitetsgård for skoleklasser mm. ved Kløfta.
Marthe Bogstad
Er bonde med nybygd fjøs i fjor ved Kløfta – driver med korn og mjølk. Vant Avlingskampen i 2016 i regi av AGROPRO, ang. å dyrke stor grovfôravling med høy kvalitet
Trond Holt
Utdannet landbruksøkonom fra NMBU på Ås. Jobbet som lærer ved Vinterlandbruksskolen i mange år. Er økonomirådgiver i Tine og driver m. bl.a. livslinjerådgiving. Driver
gård på Hadeland med korn- og grasproduksjon
Tåle Willerud
Jobber i Oppland Bondelag. Driver med boergeit, bier mm. på gard på Skreia. Har gårdsutsalg hvor de selger kjekjøtt, honning, jordskokk, div. pølser av geitekjøtt
Tor Jakob Solberg Kåret til Årets unge bonde 2014. Kjøpte seg gård på det åpne marked i 2004. Driver økologisk mjølkeproduksjon i Skiptvet i Østfold