Ledig stilling Mid-/Backoffice

SISSENER
Sissener AS er et verdipapirforetak som gjennom sine forvaltningstjenester bidrar til å gi investorer attraktive investeringsalternativer. Vi er 14 ansatte
som arbeider i et trivelig kontormiljø sentralt i Oslo. Selskapet ledes av Jan Petter Sissener og har 1,9 mrd til forvaltning i «Sissener Canopus». Siden
oppstart i 2012 har fondet Canopus oppnådd en avkastning på ca. 112 % og har mottatt en rekke internasjonale utmerkelser. Gode forvaltningsresultater over tid, og økning i tegningsvolum har medført sterk vekst i aktiviteten.
MID- / BACKOFFICE
Nå ønsker vi å styrke vår mid-/backoffice funksjon. Vi søker en person som trives i et til tider hektisk miljø og har interesse for norsk- og
internasjonale finansmarkeder. Arbeidet vil i hovedsak bestå av:
 Løpende oppfølging og kontroll av verdipapirtransaksjoner
 Behandling av tegninger og innløsninger av fondsandeler
 Avstemming og registrering av ulike transaksjoner
 Forestå oppgjør av fondsandeler
 Registrering av regnskapsbilag
 Utføre løpende likviditetskontroll
Vi søker kandidater som har erfaring fra verdipapirmarkedet – gjerne oppgjørsfunksjoner, kombinert med evner og interesse for
nøyaktighet. Av formell bakgrunn kreves høyere utdanning og minimum 5 års erfaring fra relaterte funksjoner. Lengre erfaring kan erstatte
formell utdannelse. Det forutsettes at man er selvdreven og komfortabel med bruk av ulike IT-programmer.
Spørsmål kan rettes til Sissener AS, v/Melvin Teigen, tel. 47 61 16 37 .
Søknad og CV sendes snarest, og senest innen 15. mars 2017 til [email protected]
For mer informasjon, www.sissener.no
the hedgefund jounal
UCITS Hedge
AWARDS
2014
2015
2016
the
HEDGE/FUND
AWARDS 2016