Årsmelding 2016

Årsmelding 2016
I 2016 hadde NBF Hordaland disse aktivitetene
 30. mai holdt vi et miniseminar. Dette var gratis for medlemmer, 100 kr for ikkemedlemmer da vi ønsket å trekke flere nye medlemmer. Det lyktes bare delvis, men de
som kom fikk med seg strålende foredrag som handlet om tidsaktuelle temaer som
Makerspace (Håvard Legreid) og kasseringsdebatten (Ørjan Persen)
 3. november var Neptunseminaret på Grand Hotel Terminus med tema: Morgendagens
bibliotekbrukere – Har vi gjort alt (riktig) for å tilfredsstille behovet? Seminaret ble
gjennomført i samarbeid med NFF, Bibliotekarforbundet og Fylkesbibliotek og hadde
43 deltakere.
 11. november arrangerte NBF Hordaland debatt om kommunesammenslåing Nye
kommuner-bedre bibliotek. Debatten ble holdt under Skandinaviafesten på Bergen
offentlig bibliotek, fylkesbiblioteksjefen og ordførerne fra Sund og Radøy satt i
panelet.
 NBF sentralt sendte ut oppfordring om å markere Nasjonal bibliotekdag, 1.september.
Det ble gjort på mange vis med innlegg i en del lokalaviser, f.eks. på Askøy, i
Kvinnherad og Voss.
 I november ble det kjent at biblioteket i Samnanger likevel ikke skulle flytte til nye,
lyse og universell utformede lokaler grunnet dårlig økonomi. Etter et åpent brev til
politikere og innlegg i lokalavisen Samningen ble dette heldigvis ikke vedtatt og
biblioteket åpner i nye lokaler i mars 2017.
 En fra styret deltok under Bibliotekmøtet i Tromsø og to fra styret deltok på
organisasjonsmøtet i Oslo.
 Det er holdt 6 styremøter i 2016 og NBF Hordaland takker Bergen offentlig bibliotek
for lån av møtelokale.
 NBF Hordaland hadde 237 medlemmer pr.31.desember 2016, hvorav det var 83
institusjoner og 154 personlige medlemmer (17 nye).
Askøy, 24.januar 2017
Bente Bing Kleiva, Inger Dyrnesli, Guri Aarhus, Per Vold og Manuela Werler