Økosti - Oikos

Økosti
Fyll ut svarkortet og lever det til arrangøren.
Sett ring rundt de svaralternativene du mener er
riktig (et for hvert spørsmål).
1:
2:
3:
4:
5:
a b c
a b c
a b c
a b c
a b c
6: a b c
7: a b c
8: a b c
9: a b c
10: a b c
Navn:....................................................................................................
Adresse:..............................................................................................
.................................................................................................................
Tlf.: ………………………………......... E-post: ………………….…………….........
Jeg ønsker å bli medlem i:
Oikos – Økologisk Norge
Biologisk-dynamisk Forening