Virksomhet sykehjem – ferievikarer (17/626)

Virksomhet sykehjem – ferievikarer (17/626)
Virksomhet sykehje – ferievikarer (17/626) Sist oppdatert: 01.03.
Virksomhetsområde sykehjem er et av virksomhetsområdene i Helse og omso
Sommeren kommer, og vi vil trenge vikarer slik at våre trofaste ansatte kan få si
velfortjente feri
Til sommerjobb i våre sykehjevil vi ha med deg som er fagperson i et pleie­ og omsorgsyrke, er i ferd med å bli det, har bakgrunn i beslektede fagområder eller som vurder
en fremtid innenfor omsorgsfagene. I tillegg søker vi etter kokk i mottakskjøkken/kantine Furuhei
Er du ufaglært er du også velkommen til å søke. Relevant erfaring er en fordel, men praktisk teoretisk opplæring vil bli Vi søker ferievikarer til følgende sykehje
Sykehje Avdeling Avdelingsleder Tlf Grevle sykehje
Rakke (demensavd)
Helge Jacobsen
98232165
Nalum
Berit Amundrød
98231330
Bukta
Kjellfrid Andersen
98231303
Farris
Rakel Kristiansen
98231315
Mottakskjøkken
Sigrid Gusland
98231358
Byskogen sykehje
Skjermet avdeling
Anette N. Nilsen
98231694
Helsehuset Byskog
Avklaring og lindrende
3. etg Berit Kjønaas 98231541 Øyeblikkelig hjelp, døgntilbud og korttid, 2.etg. Stine Eftang Vådal
98231545
Yttersølia sykehje
A, B og C Marianne Sundby 98231212 Rekkevik sykehje
Henriette S. Bredal 98231248 Tjølling Sykehje
Huseby (demensavd) Liv Jorunn Ødegård 97728977 Kaupang
Rikke B. Nilsen
98231841 Dagtilbud og natt
Siri Mehl 98231380 Brage Elin A. Wahlin 98231571 Vilja
Elin A. Wahlin
98231571
Snorre
Gro Nymoen
98231550
Frida 1 (demensavdeling)
Marianne Aakerøe
98225628
Frida 2 (demensavdeling)
Marianne Aakerøe
98225628
Mottakskjøkken/kantine søker kokk
Liv Arnhild Myrholmen
98231237
Wivi Ann R. Pedersen 98231237 Stavern sykehje
Furuheim sykehje
Kvelde sykehjem og hjemmetjenest
Perioden er f medio juni til ut august 2017.
Stillingsstørrelse kan avtal
Du bør være fylt 18 Politiatt :
Det kreves politiattest for stillingene i henhold til Hel­ og omsorgstjenesteloven § 5 – 4. Denne må framlegges før tiltredelse. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 måned
Lønnsvil
Kommunen har gode lønnsbetingelser f syke­/vernepleierstudenter:
1. års studenter brutto grunnlønn kr. 307 5 ­ pr. år 2. års studenter brutto grunnlønn kr. 323 4 ­ pr. år 3. års studenter brutto grunnlønn kr. 334 0 ­ pr. år Sykepleier/verneple avlønnes med bruttolønn fra kr. 373 700,­ til kr. 440 200,­ pr. år avhengig av ansiennit
Fagarbeid (hjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider) avlønnes med bruttolønn fra
kr. 326 3 ­ til kr. 392 100,­ pr. år avhengig av ansiennitet. Assistent avlønnes med bruttolønn fra kr. 282 0 ­ til kr. 384 700,­ pr. år avhengig av ansiennit
Avlønningen gjelder i 1/1 stilling pr. 01.07.20
Avlønning til andre studentgrupper skjer etter vurderi
Du kan sende en generell søknad, men du kan gjerne sette opp ønskelige arbeidssted
avdelinger i prioritert rekkefølge, samt hvilke tidspunkter du har mulighet t
arbei
Spørsmål om stillingen kan rettes : Avdelingslederne, se lista ovenfor.
Larvik kommune
Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som føl
av overenskomster, reglementer og lov
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkninge
Page 1 / 2
Fagarbeid (hjelpepleier/helsefagarbeider/omsorgsarbeider) avlønnes med bruttolønn fra
kr. 326 3 ­ til kr. 392 100,­ pr. år avhengig av ansiennitet. Assistent avlønnes med bruttolønn fra kr. 282 0 ­ til kr. 384 700,­ pr. år avhengig av ansiennit
Avlønningen gjelder i 1/1 stilling pr. 01.07.20
Avlønning til andre studentgrupper skjer etter vurderi
Du kan sende en generell søknad, men du kan gjerne sette opp ønskelige arbeidssted
avdelinger i prioritert rekkefølge, samt hvilke tidspunkter du har mulighet t
arbei
Spørsmål om stillingen kan rettes : Avdelingslederne, se lista ovenfor.
Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som føl
av overenskomster, reglementer og lov
Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkninge
kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å sø
Attester og vitnemål tas med til et evt. inter
SØKNADSFRIS
Ansettelsene foretas fortløpende, men du bør søke innen 01.05.2017 for å ha mulighet til
komme i betraktni
Larvik kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere om å benyt
vårt elektroniske søknadsskje
Dersom du ikke har tilgang til å sende elektronisk søknad skal søknad sendes til Lar
kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik, vennligst referer til arkivsaksnumm
Virksomhet sykehjem – ferievikarer (17/626)
Larvik kommune
Page 2 / 2