dette skjemaet - Fana menighet

Givertjenesten i Fana sokn
-
Givertjenesten er en del av grunnfjellet i arbeidet vi driver i Fana sokn.
-
Myndighetene har lagt til rette for fast givertjeneste med skattefradrag for årlige beløp
fra kr 500 til kr 30 000 per person. (Ved utfylling av personnummer vil vi melde inn det
årlige totalbeløpet for skattefradrag).
-
Vårt kontonummer er 1644.21.60019. Avtalen kan sies opp når du vil.
-
Du kan også legge slippen i postkassen utenfor menighetskontoret.
Ved å gi en fast månedlig gave er du med å støtte et allsidig arbeid i soknets regi.
Vi trenger økonomisk hjelp for å drive et stort barne- og ungdoms-, sang- og
musikkarbeid, og til å gi diakonal omsorg for eldre og unge.
Vil du bli fast giver ber vi deg fylle ut informasjon nedenfor og sende til
menighetskontoret. Adressen er: Fana sokn, Fanaveien 320, 5244 Fana.
Bli en del av GRUNNFJELLET til FANA SOKN – takk for at du vil være med!
Automatisk betaling av faste regninger
Jeg ønsker å gi min støtte til FANA SOKN. Org. nr. 976 994 337. Jeg ønsker at min gave går til:
 Menighetens arbeid (Jeg overlater til Menighetsrådet å fordele pengene der det er størst
behov til enhver tid.)
 Barne- og ungdomsarbeidet
Jeg ønsker å gi:  Kr 100,-  Kr 200,-  Kr 500, Annet beløp Kr: …………… (ved høyere beløp må beløpsgrensen heves i banken din. Dette
kan du gjøre i nettbanken selv eller kontakte banken for hjelp.)
Jeg ønsker å betale:
 Månedlig,
og at det trekkes den _____ i mnd.
Belast min konto nr.
Pers. nr.
(Må fylles ut ved skattefradrag)
KID nr.
(Fylles ut av vår regnsk.fører)
Navn: (bruk blokkbokstaver) ..…………………………………………………..……
Adresse: …………………………………………..…….……………………..………
Postnr: ……………… Sted: ………………………………… E-post:……..…………
Sted/dato: ………………………………………… Underskrift: …………………..………………………