Scenefolk.no

Funksjonalitetsbeskrivelse scenefolk.no
Dette dokumentet beskriver funksjonalitet til nytt nettsted for scenefolk.no. Beskrivelsen er et
vedlegg til wireframes som kan ses på følgende adresse:
https://collaborate.uxpin.com/cbafdb1549d1bcd567f19c86bc4a58796b93fcc5#/pages/50976
830
Dokumentet beskriver hvilke typer innhold som skal finnes, og hvilke egenskaper disse
innholdstypene har. Videre overordnede og spesifikke organiseringsprinsipper for hver
enkelt type innhold, og annen funksjonalitet.
Det skal legges til rette for at nettstedet kan utvides med mer funksjonalitet på et senere
stadie.
Struktur / organisering
Overordnet er nettstedet strukturert i en rekke distinkte typer innhold, som deler noen
overordnede organiseringsvokabularer (kategorier). I tillegg til dette finnes det for de fleste
innholdstypene egne landingssider som man kan komme til vha. toppmeny.
Menyen må være fleksibel og kunne endres av administratorer etter behov.
Det er et globalt søk. Dette lister først treff i målgrupper, så stikkord, så innhold gruppert
etter relevans.
Vokabulaler
Det er flere distinkte typer innhold på nettstedet. Noen av disse kan organiseres etter globale
termer, mens andre også organiseres etter termer som er spesifikke til sin type.
Noen vokabularer er frie, som betyr at nye termer kan opprettes og / eller refereres til direkte
fra en innholdstype. Det skal være et autosøk etter allerede definerte termer.
Andre vokabularer er faste, altså man kan bare velge mellom predefinerte termer når man er
på en innholdstype. Faste vokabularer kan endres av brukere med et høyt tilgangsnivå.
Målgruppe: ​Fast. Dette er hovedorganiseringen på nettstedet, og om ikke annet er sagt skal
i utgangspunktet alle innholdstyper merkes med en relevant målgruppe. Det er ikke alltid
målgruppe vil være et synlig filter på en gitt landingside, men det vil fortsatt være i bruk for
samlesider og søkeresultater
På forsiden vil 4 utvalgte målgrupper vises prominent, mens øvrige målgrupper vil vises om
man klikker “Jeg er noe annet”. Administratorer må kunne justere hvilke målgrupper som er
på topp til enhver tid.
Stikkord: ​Fritt. Kan i utgangspunktet også brukes på alle innholdstyper.
Både målgruppe og stikkord har egne landingssider som samler alt innhold merket med
dette, som vist i wireframes under “Samleside”.
Region: ​Fast
●
●
●
●
●
●
●
Nord-Norge,
Midt-Norge,
Østlandet,
Vestlandet,
Sørlandet,
Nasjonal,
Internasjonal
Region brukes kun i følgende innholdstyper:
●
●
●
finaniseringskilde
kalenderhendelse
organisasjon
Støtter: ​Fritt vokabular.
Brukes kun på finansieringskilder. Kan potensielt brukes som filter. Har ingen egen
landingsside.
Type hendelse:​ Fast
Brukes kun på hendelser. Vil inneholde:
●
●
●
●
Kurs
Festival
Spel
[med mer]
Type dokument: ​Fast
Brukes kun på dokumenter / lenker. Vil inneholde
●
●
●
Produksjon
Avtaler
Økonomi
●
[med mer]
Type organisasjon: ​fast
Brukes kun på organisasjoner. Vil inneholde
●
●
●
●
Profesjonelle
Amatører
Teatre
[med mer]
Innholdstyper
Det er flere distinkte typer innhold på nettstedet, som listes fortløpende under.
Hovedprinsipp er at alle forskjellige innholdstyper kan refereres inn som et relatert element i
en artikkel.
Artikler
Mesteparten av innholdet vil være artikler, og nettstedet har et visst magasinpreg over seg, i
tillegg til å samle andre relevante ressurser.
En artikkel består av:
●
●
●
●
●
●
●
Stikktittel​ (valgfri)
Tittel
Hovedillustrasjon
○ Bilde med billedtekst, eller
○ Video.
■ Legges til ved å lime inn URL til video på Vimeo eller Youtube (ikke
embed-kode)
Ingress. ​Ren tekst, kan ikke inneholder formattering / HTML.
Bylines​. Bylines er referanser til brukere / egne entiteter, så de kan opprettes og
endres ett sted, og gjenbrukes over mange artikler. Inneholder:
○ Byline heading, f.eks “Tekst”, “Foto” etc. Kan være forskjellig per artikkel
○ Profilbilde
○ Navn
○ Rolle, Institusjon
Dato publisert + dato oppdatert
Brødtekst
○ Inneholder normal formattering via en visuell editor. Faktabokser kan
plasseres i brødteksten med et distinkt utseende. Faktaboks kan inneholde
bilde og annen normal formattering.
○
●
●
●
●
●
Bilder med billedtekst skal kunne velges fra bibliotek (gjenbrukes) og settes
inn i brødteksten.
Kommentarfelt
○ Leveres som en integrasjon mot Disqus eller tilsvarende ekstern
kommentartjeneste.
Relatert innhold. ​I utgangspunktet skal alle andre distinkte innholdstyper kunne
relateres inn i en artikkel:
○ Andre artikler
○ Lenker og filer
○ Finansieringskilder
○ Spørsmål
○ Arrangementer (viser kun arrangementer fremover i tid fom. dagens dato)
○ Organisasjoner
Om i artikkelsamling​, navigasjon mellom andre artikler i samme samling. Gjeldende
artikkel som leses skal være markert visuelt. Se beskrivelse under.
Stikkord. ​Kan merkes med stikkord som er globale / felles for alle typer innhold.
Målgruppe. ​Kan merkes med målgruppe som er globale / felles for alle typer innhold
Artikkelsamlinger
Artikler kan i tillegg til å organiseres etter globale tags og stikkord også organiseres i en
artikkelsamling, om ønskelig
Om en artikkel er organisert i en artikkelsamling vil dette gjenspeiles i artikkelens header.
Om den ikke er med i en artikkelsamling er denne informasjonen ikke med i artikkelens
header.
En artikkelsamling består av
●
●
●
●
●
●
En tittel
En beskrivelse
Antall artikler​ som er med (automatisk teller)
X antall ​artikler
○ Man må enkelt kunne bestemme rekkefølgen av artikler i en samling.
Stikkord: ​Globalt vokabular
Målgruppe: ​Globalt vokabular
Brukerprofil
Definert som en egen innholdstype da disse refereres inn som bylines i artikler og i spørsmål
(som henholdsvis forfatter(e) eller besvarer av spørsmål). Formålet er at man skal kunne
endre en byline ett sted i løsningen, men bruke det flere ganger.
Profiler har ingen egen visningside eller egen samleside, de vises kun der de er referert inn.
En profil består av
●
●
●
●
Profilbilde
Navn
Tittel
Organisasjon
Finansieringskilde
Finansieringskilder kan referes inn i artikler, og har i tillegg en egen samleside hvor man kan
filtrere finansieringskilder etter forskjellige kriterier. Har ingen egen visningsside, da man ved
å klikke på en finansieringskilde vil blir tatt direkte til denne finansieringskildens hjemmeside.
En finaniseringskilde består av:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Tittel
Beskrivelse​. Fritekst, ren tekst
Region​. Eget fast vokabular, se organiseringsprinsipper
Støtter. ​F.eks produksjon, drift.. Fritt vokabular
Frister. ​Fritekst, ren tekst
Aldersgruppe​: Fritekst, ren tekst
Type søknad​: Fritekst, ren tekst
Region: ​Delt vokabular
Stikkord: ​Globalt vokabular
Målgruppe: ​Globalt vokabular
Lenke: ​Åpner hjemmeside for finansieringskilde i nytt vindu. Fast lenketekst.
Finansieringkilde, landingsside
Landingssiden for finaniseringskilder inneholder noe spesiell funksjonalitet:
●
●
●
Relaterte ressurser​: artikler og artikkelsamlinger. En egen blokk eller meny er
presentert her, administratorer kan endre denne og slette referanser, legge til nye
eller endre rekkefølge.
Regionsfilter: ​For å unngå å ekskludere finansieringskilder som ikke er knyttet til en
spesifikk region vil alltid nasjonale og internasjonale finaninsieringskilder vises under
om man har gjort en filtrering. Eksempel, man filtrerer etter Nord-Norge, da vil man
vise Nord-Norge først, så nasjonale, så internasjonale.
Støtter​, filter. Se bestandel i innholdstype.
Kalenderhendelse
En kalenderhendelse består av:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Tittel
Sted
○ Inkl adresse for geokoding
Startdato, starttid ​(obligatorisk)
Sluttdato, sluttid ​(frivillig)
Beskrivelse​. Brødtekst, kan inneholde normal formattering via visuell editor.
Region: ​Delt vokabular
Stikkord: ​Globalt vokabular
Målgruppe: ​Globalt vokabular
Lenke: ​Går til evt. hjemmeside / URL for arrangement i nytt vindu. Fast lenketekst.
Adressen vil presenteres på et kart når man ser på en hendelse.
Kalenderhendelser, landingsside
Viser et kart hvor kommende hendelser er presentert. Man kan filtrere kartet etter region, og
da bør kartutsnitt justeres til satt region.
Viser under hendelser fremover i tid. Hendelser som har vært vises ikke.
Det er egen funksjonalitet for å sende inn hendelser, men de data som er vist i wireframes.
Her ønskes noe ekstra funksjonalitet:
●
●
●
●
Alle brukere / besøkende kan sende inn en hendelse de ønsker skal listes. Dette
krever ingen innlogging, men det som blir sendt inn vil lagres som upublisert,
samtidig som en eller flere administratorer vil få en e-post om at en ny hendelse er
send inn. I e-posten vil det være en lenke til hendelse så administrator enkelt kan gå
inn å publisere eller slette hendelsen.
○ E-post på innsender sendes inn så administrator kan verifisere hendelser om
i tvil. For innloggede brukere vil dette være ferdigutfylt med deres e-post fra
profil.
Grunnet anonym innsending vil det være nødvendig med spambeskyttelse her,
fortrinnsvis en honeypot-løsning heller enn Captcha.
Det er ønskelig å kunne gi noen utvalgte brukere en brukerkonto så de kan logge inn
og legge til hendelser i kalenderen uten at de må godkjennes av en administrator i
ettertid.
For disse brukerne er det i​ kke lov å formattere teksten vha. en visuell editor, så de
kan kun sende inn ren tekst.
Spørsmål
Brukes i “Ofte spurte spørsmål”, som er noe brukerne (ikke innlogget) sender inn.
Likt med kalender:
●
Alle brukere / besøkende kan sende inn et spørsmål de ønsker besvart. Dette krever
ingen innlogging, men det som blir sendt inn vil lagres som upublisert, samtidig som
en eller flere administratorer vil få en e-post om at en ny hendelse er send inn. I
e-posten vil det være en lenke til spørsmål så administrator enkelt kan gå inn å
publisere eller slette hendelsen.
○ E-post på innsender sendes inn så administrator kan verifisere hendelser om
i tvil. For innloggede brukere vil dette være ferdigutfylt med deres e-post fra
profil.
Et spørsmål består, når innsendt, av:
●
Selve spørsmålet
○ Tittel på spørsmål skal ikke sendes inn av brukerne, men om dette er
påkrevet i system burde det automatisk lagres en tittel a-la “Spørsmål: [[n]
tegn fra spørsmålet]” så det er lett å finne igjen for administratorer.
Noen utvalgte administrator-brukere vil kunne logge inn og besvare spørsmål. Disse
brukerne vil få sin byline presentert under.
Disse brukerne vil også kunne referere inn andre spørsmål, artikler eller artikkelsamlinger
som relaterte til et gitt spørsmål.
Disse brukerne kan også sette:
●
●
Stikkord: ​Globalt vokabular
Målgruppe: ​Globalt vokabular
Spørsmålsstiller skal få tilsendt en e-post når deres spørsmål har fått svar og er publisert på
siden. E-posten inneholder lenke til spørsmålets URL.
Widget for å se siste spørsmål og sende inn nye kan presenteres forskjellige plasser på
nettstedet, primært forside og landingsside spørsmål.
Dokumenter / fil
Formålet med denne innholdstypen er enten å sende brukere videre til en ekstern ressurs
(en lenke), eller å la de laste ned et skjema / en mal de kan bruke fritt i sitt videre arbeid.
Format som kan legges ved er pdf eller Excel (xls). Ikonet på filen bør gjenspeile dette.
En fil / lenke inneholder
●
●
●
●
●
●
Ikon​ (settes automatisk basert på annen informasjon)
○ Om lenke -> lenkeikon
○ Om fil -> ikon til gjeldende filformat
Lenke​ (frivillig)
Fil​ (kan kun laste opp om lenke ikke er definert)
Kategori dokumenter. ​Unikt vokabular for denne typen.
Stikkord: ​Globalt vokabular
Målgruppe: ​Globalt vokabular
Organisasjon
En organisasjon består av:
●
●
●
●
●
●
●
●
Tittel
Adresse​ (brukes for geokoding, som hendelse)
Formål: ​fri tekst
Lenke
Type organisasjon: U
​ nikt vokabular for denne typen
Region: ​delt vokabular
Stikkord: ​Globalt vokabular
Målgruppe: ​Globalt vokabular
Om man klikker på en organisasjon vil man bli tatt direkte til organisasjonens hjemmeside i
en ny fane.
Siden som lister organisasjoner viser et kart hvor organisasjoner er presentert. Man kan
filtrere kartet etter region, og da bør kartutsnitt justeres til satt region.
Organisasjoner er gruppet etter type. Administratorer må kunne velge hvilke typer som
kommer først i rekken.
Statiske sider
Det vil være noen få statiske sider. Dette er sider som kan plasseres i en hierarkisk meny
med sidemeny. Vil ikke være mye i bruk, men brukes til typiske “om oss”-sider.
Vil inneholde:
●
●
Tittel
Brødtekst​ (Inneholder normal formattering via en visuell editor. Faktabokser kan
plasseres i brødteksten med et distinkt utseende. Faktaboks kan inneholde bilde og
annen normal formattering.)
Mediehåndtering
Alle mediefiler (primært bilder) som lastes skal plasseres i et bibliotek og kunne gjenbrukes
på forskjellige steder i siden.
I hver instans et bilde blir brukt skal det kunne ha en egen beskjæring (crop), som gjøres i
verktøyet, og en unik billedtekst.
Video vil aldri lastes opp direkte, men kan hentes fra Vimeo eller Youtube.
Brukerhåndtering og rettigheter
Det skal være på plass et robust system for å håndtere brukere og deres tillatelser. Fra
starten av skal følgende brukernivåer finnes:
●
●
●
●
(Superadministrator)
Redaktør: kan gjøre det meste knyttet til daglig drift av nettstedet
Spørsmålsbesvarer: kan besvare innkommende spørsmål
Kalenderpublisør: kan legge til hendelser i kalender uten godkjenning
Dette må kunne finjusteres underveis og i ettertid av lansering.
Nyhetsbrev
Det skal være mulig å melde seg på et nyhetsbrev. Nyhetsbrevet styres fra en ekstern aktør
som Mailchimp eller lignende, og eneste funksjonalitet på siden er at man kan melde seg på
en predefinert nyhetsbrevsliste i valgt system.