Rapport - Eurofins

Gate 1 nr 139, 6700 Måløy
NO 982 571 146 MVA
ANALYSERAPPORT
Rapportnr.: 021067
1
Kunde:
Oppdragsinformasjon:
Vågsøy Kommune
Postboks 294
6701 MÅLØY
Mottaker: Vågsøy Kommune
Mottaksdato: 21.02.17
Analyseperiode: 21.02.17-24.02.17
Rapportdato: 27.02.17
(2)
Kontaktperson: Ingvald Tennebø
Rapport for: Måløy vannverk
Prøve-ID
Produkt
Tilsetting
Prøvepunkt
Uttaksdato
Prøvetaker
17-01256-001
Rentvann
Na.tiosulfat
Reintvann
Beskrivelse
21.02.17
Kunde
17-01256-002
Nettvann
Na.tiosulfat
Måløy sentrum
21.02.17
Kunde
17-01256-003
Råvann
Råvann
21.02.17
Kunde
17-01256-004
Råvann
Råvann Nygård
21.02.17
Kunde
Analyse
Metode
Enhet
Grense (1)
Dyrkbare
mikroorganismer 22°C
Koliforme bakterier
NS-EN ISO 6222
(1999)
ISO 9308-1:2014
/ml
<100
<1
/100ml
0
<1
E.coli
ISO 9308-1:2014
/100ml
0
<1
Intestinale enterokokker
/100ml
0
<1
/100ml
0
<1
6,5 - 9,5
8,1
mg Pt/l
<20
<2
FNU
<1
mS/m
<250
18
mg/l
<0,5
<0.01
Jern
NS-EN ISO 7899-2
(2000)
Int. met. NS-ISO
6461-2(1993) og
NMKL 95
NS-EN ISO 10523:
2012
NS-EN ISO 7887:
2011 (C)
NS-EN ISO 7027-1:
2016
NS-ISO 7888, 1 utg
1993
NS 4746 1.utg. aug.
1975
Hach 8147, 1991
mg/l
<0,2
<0.01
Lukt *
NS-EN 1622:2006
T.verdi
<3
<3
Smak *
NS-EN 1622:2006
T.verdi
<3
<3
Clostridium perfringens
pH
Farge
Turbiditet
Konduktivitet
Ammonium- nitrogen
Temperatur ved pHSporbar måling
°C
måling *
(1) Grenseverdi fra Drikkevannsforskriften, FOR-2001-12-04-1372
17-01256-001
Enhet
Grense (1)
Dyrkbare
mikroorganismer 22°C
Koliforme bakterier
NS-EN ISO 6222
(1999)
ISO 9308-1:2014
/ml
<100
<1
/100ml
0
<1
E.coli
ISO 9308-1:2014
/100ml
0
<1
Intestinale enterokokker
/100ml
0
<1
/100ml
0
<1
6,5 - 9,5
8,1
mg Pt/l
<20
<2
FNU
<4
mS/m
<250
20
mg/l
<0,5
<0.01
Jern
NS-EN ISO 7899-2
(2000)
Int. met. NS-ISO
6461-2(1993) og
NMKL 95
NS-EN ISO 10523:
2012
NS-EN ISO 7887:
2011 (C)
NS-EN ISO 7027-1:
2016
NS-ISO 7888, 1 utg
1993
NS 4746 1.utg. aug.
1975
Hach 8147, 1991
mg/l
<0,20
0,02
Lukt *
NS-EN 1622:2006
T.verdi
<3
<3
Smak *
NS-EN 1622:2006
T.verdi
<3
<3
Temperatur ved pHmåling *
Sporbar måling
°C
Farge
Turbiditet
Konduktivitet
Ammonium- nitrogen
[email protected]
Gate 1 nr 139, 6700 Måløy
(16-21)
18
Metode
pH
(7.9-8.3)
<0.1
Analyse
Clostridium perfringens
MU
17-01256-002
MU
(7.9-8.3)
<0.1
(17-23)
(0.00-0.04)
18
Tlf. 57 85 08 90
www.eurofins.no
Gate 1 nr 139, 6700 Måløy
NO 982 571 146 MVA
ANALYSERAPPORT
Rapportnr.: 021067
2
(2)
(1) Grenseverdi fra Drikkevannsforskriften, FOR-2001-12-04-1372
Analyse
Metode
Enhet
Dyrkbare
mikroorganismer 22°C
Koliforme bakterier
NS-EN ISO 6222
(1999)
ISO 9308-2:2012(E)
/ml
/100ml
34
E.coli
ISO 9308-2:2012(E)
/100ml
<1
Intestinale enterokokker
/100ml
<1
/100ml
1
Jern
NS-EN ISO 7899-2
(2000)
Int. met. NS-ISO
6461-2(1993) og
NMKL 95
NS-EN ISO 10523:
2012
NS-EN ISO 7887:
2011 (C)
NS-EN ISO 7027-1:
2016
NS-ISO 7888, 1 utg
1993
NS 4746 1.utg. aug.
1975
Hach 8147, 1991
Lukt *
NS-EN 1622:2006
T.verdi
<3
Temperatur ved pHmåling *
Sporbar måling
°C
19
Analyse
Metode
Enhet
Dyrkbare
mikroorganismer 22°C
Koliforme bakterier
NS-EN ISO 6222
(1999)
ISO 9308-2:2012(E)
/ml
/100ml
36
E.coli
ISO 9308-2:2012(E)
/100ml
<1
pH
NS-EN ISO 10523:
2012
NS-EN ISO 7887:
2011 (C)
NS-EN ISO 7027-1:
2016
Sporbar måling
Clostridium perfringens
pH
Farge
Turbiditet
Konduktivitet
Ammonium- nitrogen
Farge
Turbiditet
Temperatur ved pHmåling *
Oppdragskommentar
Grense
17-01256-003
330
MU
(199-548)
(1-2)
6,4
(6.2-6.6)
mg Pt/l
32
(28-36)
FNU
0,4
(0.2-0.5)
mS/m
7,1
(5.6-8.6)
mg/l
<0.01
mg/l
0,07
Grense
17-01256-004
110
(0.05-0.09)
MU
(66-183)
6,1
(5.9-6.3)
mg Pt/l
23
(20-26)
FNU
0,5
(0.3-0.6)
°C
18
17-01256: Kjemiske analyser er målt i flaske uten tilsatt Na.tiosulfat
27.02.17
Kristbjørg Sølvadottir
Teknisk leder mikrobiologi
Distribusjon
Idar Lofnes
Ingvald Tennebø
Kåre Eide
Ottar Svarstad
Øystein Solheim
Web Kundeside
MU er resultatets måleusikkerhet. Om ikke MU er angitt kan denne fås ved henvendelse til laboratoriet. Det bakteriologiske resultatet <1 betyr ”ikke
påvist”. Analyser merket * og oppdragskommentarer vedr. kvalitet er ikke akkreditert. Resultatene gjelder kun for de analyserte prøvene, og rapporten
må bare kopieres i sin helhet. Evt vedlegg er ikke omfattet av akkrediteringen.
[email protected]
Gate 1 nr 139, 6700 Måløy
Tlf. 57 85 08 90
www.eurofins.no