Månadsplan Grøn gruppe Skulegata

Trekløveren Barnehage
MÅNEDSPLAN BIKUBEN
Grønn gruppe april 2017 tlf: 415 32 627
Uke
14
Fokustid
MANDAG
3.
TIRSDAG
4.
ONSDAG
5.
Påskefrokost
Kl. 0700 - 0930
TORSDAG
6.
Møtedag i
barnehagen
FRILEK
FREDAG
7.
13.
14.
Påskeaktivitet
Gymsalen på
barneskolen
15
Fokustid
10.
11.
12.
Barnehagen
stenger kl 12
16
Fokustid
17.
2. påskedag
18.
Plandag
Barnehagen
stengt
19.
Skjærtorsdag
20.
Møtedag i
barnehagen
FRILEK
Langfredag
21.
Ipad
Gymsalen på
barneskolen
Lekedag
17
Fokustid
24.
25.
Varmrett
Vårdag
26.
Natur, miljø,
teknikk
Overnatting i
barnehagen
27.
Møtedag i
barnehagen
FRILEK
28.
Hurra Grete 6 år
(30.4.)
Eksperiment
Felles
bursdagsfeiring
Postadresse:
Kontoradresse:
Telefon:
Internett:
Organisasjonsnr:
Skulegata 14
Pilevegen 5
4360 Varhaug
51430666
Postboks 52
4368 Varhaug
964 969 590
www.ha.no/trekloveren
[email protected]
Trekløveren Barnehage
Informasjonsskriv
April 2017
I mars arbeidet vi med fagområdet tekst, språk og kommunikasjon. Vi har brukt mye tid på å lese
bøker. Det virker som om barna liker dette godt, de er lyttende og undrene over det vi les. På den
måten kan vi få til gode og reflekterende samtaler. Reglene vi har øvd på kan barna – vi treng ikke
være med å si de, de vil si de selv. Rp. 2011 står det blant annet vi skal legge til rette for å skape
et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang
og samtale. Vi har lest flere bøker om Frosken. Barna har vært med å skrevet en fortelling som
handler om Frosken og vennene hans.
Påsken, påskebudskapet og ulike tradisjoner i tilknytning til påsken har hatt fokus i slutten av
mars. Vi hadde besøk av kateketen, laget litt påskepynt, samtalte og reflekterte over hva barna
forbinder med påske.
Minner om påskefrokost i barnehagen 4 april
20 april er det overnatting i barnehagen. Se eget skriv
Overgangssamtaler til skolen blir etter påske. Nærmere beskjed kommer
Vårdagen er flyttet til den 25. april i forhold til tidligere oppsett
I april begynner vi med nytt fagområde, Natur, miljø, teknikk.
I Rp 2011 (s:44-45) står det blant annet at fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får
forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær, og at de får oppleve naturen og undre seg
over naturens mangfoldighet. Videre står det blant annet at barnehagen bidrar til at barna lærer å
iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske
verdenen. Vi har tenkt å lage til ulike eksperiment sammen med barna. Vi kommer til å være mer
ute, ha et særlig fokus på fuglene som finnes i nærmiljøet og se hvordan naturen våkner til liv igjen
etter vinteren
I sosial kompetanse fortsetter vi med selvhevdelse - våge å stå for egne valg. Vår rolle som
voksne er å være tilstede og rettlede barna
IKT – vil vi buke Ipad og spille ulike spil som Tella, Se og Si, Bogga Alfabet, Puzzle, og bruke
Smartboard
Hilsen Liv (pedagogisk leder) og Anne
Postadresse:
Kontoradresse:
Telefon:
Internett:
Organisasjonsnr:
Skulegata 14
Pilevegen 5
4360 Varhaug
51430666
Postboks 52
4368 Varhaug
964 969 590
www.ha.no/trekloveren
[email protected]