Valliste Nordfjord 2017.

Valliste
Innskytarval i valdistrikt Nordfjord
Selje, Vågsøy, Bremanger, Eid, Hornindal, Stryn og Gloppen kommune.
Valdagar 1. og 2.mars 2017
Banken endrar no tal medlemmar i generalforsamlinga til 25.
Alle forstandarane er derfor på val i år. Faste medlemmar skal veljast for 4 år.
Forskrift om innskytarval seier at det på vallista skal førast opp minst dobbelt så mange
kandidatar som det skal veljast medlemer og varamedlemer. Valkomiteen utarbeider vallista på
grunnlag av innkomne forslag og eigne vurderingar.
Her er forslag til kandidatar i Sogn:
Namn
Bernt Reed
Kommune
Gloppen
Bente Jørgensen
Arild Aarvik
Monika Hammer
Ranveig Årskog
Jørund Årdal
Måløy
Måløy
Stryn
Gloppen
Gloppen
Yrke
Fagkonsulent/bonde
Leiar i Forstandarskapet i dag
Sjølvstendig næringsdrivande
Dagleg leiar i Carisma Fish AS
Bedriftsfysioterapeut
Bonde/rekneskapsførar
Lektor/rådgjevar