Årsmøte - Olderdalen Jeger

 Årsmøte Olderdalen Jeger og Fiskerforening avholder årsmøte fredag 31.mars kl.1900 på kultursenteret i Olderdalen. Vanlige årsmøtesaker Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 17.mars Styret