Pressemelding - SpareBank 1 Markets

SpareBank 1 Markets starter med kapitalforvaltning
SpareBank 1 Markets etablerer kapitalforvaltning som eget forretningsområde med utspring i
sterke forvaltningsmiljø i Trondheim og Tromsø.
SpareBank 1 Markets kjøper Allegro Kapitalforvaltning i Trondheim og SpareBank 1 Nord-Norge
Forvaltning i Tromsø av henholdsvis SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge. De to selskapene
fusjoneres og blir spydspiss i SpareBank 1 Markets’ nysatsing på kapitalforvaltning med en samlet
forvaltningskapital på nær ti milliarder kroner.
- Kapitalforvaltning blir et nytt og spennende forretningsområde som vil komplettere produkttilbudet
i SpareBank 1 Markets. Jeg er overbevist om at dette vil styrke miljøene både i Trondheim og Tromsø.
Det er her spesialkompetansen innen kapitalforvaltning finnes, og den skal vi bygge videre på, sier
administrerende direktør Stein Husby i SpareBank 1 Markets.
Det fusjonerte kapitalforvaltningsselskapet vil søke konsesjon for forvaltning av fond for å kunne
styrke tilbudet av produkter og tjenester på området. Allegro Kapitalforvaltning har i dag konsesjon
for aktiv forvaltning.
- I tillegg til denne nysatsingen ansatte SpareBank 1 Markets for noen dager siden flere erfarne
medarbeidere fra Swedbank Norge. Gjennom disse to grepene styrker vi vår posisjon i
kapitalmarkedet vesentlig, sier Stein Husby.
Oslo, 27. februar 2017
Kontaktpersoner:
Administrerende direktør Stein Husby i SpareBank 1 Markets tlf 414 02 591
Finansdirektør Kjell Fordal i SpareBank 1 SMN tlf 905 41 672
Kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad i SpareBank 1 SMN tlf 941 78 322