Timens tall |C - Begynneropplæring med Runar

Timens tall C – kopioriginaler
Begynneropplæring med Runar – annerledes.org
Begynneropplæring med Runar
- en oppstartsaktivitet for matematikktimer på 4.-7. trinn
200 oppgavesett
Timens tall | C
Timens tall C – kopioriginaler
Veiledning til ressursen
Tusen takk for at du har valgt å laste
ned denne pakken med
læringsaktiviteter fra min hjemmeside
annerledes.org eller via siden min
hos TPT. Jeg håper du og elevene dine
blir fornøyd med læringsaktivitetene
og tipsene denne pakken inneholder.
Har du tilbakemeldinger eller spørsmål
ber jeg deg ta kontakt via
Begynneropplæring med Runar på
Facebook eller gjennom
www.annerledes.org.
Runar Ragnarson Brataas
Begynneropplæring med Runar
www.annerledes.org
Timens tall – C
Timens tall er blitt til etter over flere år å
ha jobbet med oppstartsaktiviteter i
fagene som en inngang og
annerledes port til oppstart og innhold
i undervisninga. Timens tall er i stor
grad utformet slik mange i dag bruker
slik som dagens tall, men med
utgangspunkt i at læreren gjennom
bruk av dokumentkamera eller
opplesning leder elevene gjennom
det som får dem oppleves som en
regnebingo hvor elevene i stor grad er
med på å bestemme hvilken rute
klassen skal starte med først og etter
tur eller ved bruk av å trekke navn eller
ispinner. Hvis elevene ikke kan finne
svaret er det lov til å sette kryss og eller
hvis læreren tillater – jobbe sammen
med læringspartner(e) som også sikrer
læringsdialog og utvikling av enda
mer kompetanse i de ulike
ferdighetene som er gjenstand for
arbeid i oppgavesettene. Om læreren
ønsker kan man stoppe opp og se på
svaret sammen, for å avdekke
eventuelle misoppfatninger, bruke
elevenes ark til egen kartlegging eller
presentere fasit til slutt og la elevene
rette hverandre.
Timens tall kan også brukes ved hjelp
av whiteboardtavler eller egen bok
hvis en ønsker det. Det anbefales ikke
å dele ut hele A4-arket og la elevene
jobbe selvstendig da mye av
engasjementet vil forsvinne nettopp
på grunn av det. Ønsker du å beholde
settet for bruk flere ganger kan det
være lurt å laminere alle lærerens arkarkene og sette dem på en nøkkelring.
Lykke til!
Rettigheter
Disse læringsaktivitetene kan brukes av deg i din
klasse eller gruppe. Det betyr at du derfor må be
andre som vil bruke disse om å selv laste dem ned
via TPT eller annerledes.org. Distrubiering digitalt til
andre, eller kopiering er ulovlig og kan bli anmeldt
av Begynneropplæring med Runar eller
rettighetshaverne av illustrasjoner og fonter.
I læringsaktivitetene som denne pakken
inneholder har følgende rettighetshaver solgt og
gitt lisens til og for bruk av sine illustrasjoner og
fonter.
Timens tall C – kopioriginaler
835
legg til 100
trekk fra
482
skriv de fire
tallene før
tallet
lag en
regnefortelling
med tallet som
svar
doble
tallet
legg til 179
skriv tallets
tverrsum
trekk fra
224
skriv tallet i
utvidet
form
legg til 328
vis tallet
ved bruk
av penger
halver
tallet
Begynneropplæring med Runar – annerledes.org
Timens tall |lærerens ark C201
835
Begynneropplæring med Runar – annerledes.org
Timens tall |elevens ark C201