Velkommen til Sofagrisene

Ukeplan Trollhulen uke 9 (27.feb-03.mars)
Mandag
Utelek - 13:30-14:30 ca.
Leksehjelp – 13.30-14.30
Matstund – 14.30-15:00
Tirsdag
Utelek - 13:00-14:00 ca.
Matstund – 14.00-14:30
Utelek/inneaktiviteter - 14:30-16:30
Utelek/inneaktiviteter - 15:00-16:30
ca.
Onsdag
Torsdag
Utelek - 13:30-14:30 ca.
Leksehjelp – 13.30-14.30
Matstund – 14.30-15:00
Utelek - 13:30-14:30 ca.
Leksehjelp – 13.30-14.30
Matstund – 14.30-15:00
Utelek/inneaktiviteter - 15:00-16:30
Utelek/inneaktiviteter - 15:00-16:30
DAGENS AKTIVITETER:
DAGENS AKTIVITETER:
-----------------------------------------------------
DAGENS AKTIVITETER:
------------------------------------------------------
DAGENS AKTIVITETER:
-----------------------------------------------------
Frilek i skolegården: 13.30-14.15
----------------------------------------------------Målområde: Lekselesing og fordypning
Leksehjelp: 13.30-14.15 - Aktiviteten er
valgfritt. En voksen fra basen vil være
tilstede.
-----------------------------------------------------
Frilek i skolegården: 13.30-14.15
-----------------------------------------------------
Frilek i skolegården: 13.30-14.15
----------------------------------------------------Målområde: Lekselesing og fordypning
Leksehjelp: 13.30-14.15 - Aktiviteten er
valgfritt. En voksen fra basen vil være
tilstede.
Frilek i skolegården: 13.30-14.15
-----------------------------------------------------
Målområde: Kunst, kultur og kreativitet
Strikkedilla: : strikker et
Målområde: Kunst, kultur og kreativitet
Strikkedilla: strikker et
lappeteppe
Målområde: Fysisk aktivitet og lek
lappeteppe
-----------------------------------------------------
Dans: vi har det gøy mens vi
lærer forskjellige danseteknikk(en gruppe)
-----------------------------------------------------
Målområde: Kunst, kultur og kreativitet
Målområde: Kunst, kultur og kreativitet
Tegnekurs: Kl.15.00-16.00
Frilek i skolegården: 15.00-16.15
De som ikke er med på Brettspill
Tegnekurs: Kl.15.00-16.00
Tema: vinterlandskap
Bibliotek: 15.30-16.15- De som vil
-----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------Målområde: Kunst, kultur og kreativitet
Systue: 15.00-16.00- vi syr små
puter som er formet som dyr
Målområde: Kunst, kultur og kreativitet
Gymsal: 15.00-16.00- To
klasser hver uke: 2C og 2B
Aktivitet: Hinderløype og A-ball: tema
Supermemory/ Stavsprett
-----------------------------------------------------
Sjakk- 15.00 til 16.00 ca.
Beegynner i uke 2
Strikkedilla: strikker et
lappeteppe
----------------------------------------------------Frilek i skolegården: 15.00-16.15
Frilek i skolegården: 15.00-16.15
Målområde: Fysisk aktivitet og lek
De som ikke er med på Systue
-----------------------------------------------------
Fredag
Tur i nærområde- 13.00-14.00
Mat – 14:00-14:30
Utelek/inneaktiviteter - 14:30-16:30
DAGENS AKTIVITETER:
---------------------------------------------------Målområde: Natur, teknikk og miljø
TUR i nærområde: 13.00 til
14.00- Aktiviteten på turen er
sesongbetont
---------------------------------------------------Målområde: Natur, teknikk og miljø
Newton: 14.00-14.30 ca. Vi
ser på en episode av tv-promammet
fra nrk-Newton mens vi spiser
Ballett: 14.45-15.30Kurset er i regi av DNBS- fom uke 4
---------------------------------------------------------------------
Målområde: Kunst, kultur og kreativitet
Frilek/ aktiviteter på
basen med klassen 2B
Strikkedilla: : strikker et
lappeteppe
---------------------------------------------------Bibliotek: 15.30-16.16- De som vil
De som vil
Vi avslutter dagen med musikk/ lesestund
Trollhulen: 23005383
[email protected]