Endeleg program finn dere her.

Årsmøtehelg Hedmark og Oppland Sau og Geit 2017 HSG og OSG arrangerar felles årsmøtehelg på Spidsbergseter 3.– 5. mars 2017. Fredag 03/03: • kl. 12.00: Styra i fylkeslaga møter: Lunch/førebuingar • kl. 16.00: Årsmøter i Ring 30 Hedmark og Ring 41 Oppland • kl. 17.30: Jerv i Oppland – framtidig forvaltning, v/Per Fossheim, FKT og NSG • kl. 18.00: Orientering frå Gudbrandsdal Uldvarefabrik v/Ragnvald Svarstad • kl. 18.15: Foredrag om ull v/Sølvi Westvang, Norsk Husflidslag • kl. 19.30: Middag Laurdag 04/03: • kl. 09.00: Årsmøter i Hedmark Sau og Geit og Oppland Sau og Geit • kl. 11.00: Pause • kl. 11.15: Årsmøta held fram • kl. 13.00: Lunch • kl. 14.00: Årsmøta held fram • kl. 14.30: Årsmøter i Oppland Gjeterhundlag, parallelt med dette: • kl. 14.30: Informasjon om gjetarhundarbeid, v/Jo Agnar Hansen • kl. 16.00: Seminar om marknadssituasjonen, ordstyrar: Håkon Marius Kvæken • kl. 16.05: Innleiar frå Nortura v/Erling Skurdal • kl. 16.20: Innleiar frå Nortura Totalmarked v/Jakob Simonhjell • kl. 16.45: Innleiar frå Kiwi-­‐Norgesgruppen, v/Kari Åse Lunde • kl. 17.10: Debatt • kl. 18.00: Presentasjon av ny ”app”, ”Beitesnap”, v/Ivar Sylte • kl. 19.00: Premiesamling • kl. 19.30: Årsmøtemiddag Søndag 05/03: • kl. 09.00: Seminar om elektroniske og tekniske løysingar for småfe • kl. 09.00: Kameraovervaking og info frå Grobakken Landmek AS v/Knut Bergene • kl. 09.30: Elektronisk overvaking, Telespor AS v/Egil Pettersen • kl. 10.00: Elektronisk overvaking, Findmy AS v/Marit og Arnstein Solem • kl. 10.30: Overføringar av data mellom ulike system i LedSau, v/Per Lindholt • kl. 11.00: Pause med utsjekking • kl. 11.30: Sauekontrollen i forhold til ulike systemer, Animalia v/Mina Klaseie • kl. 12.00: Tekniske løysningar i fjøset, Fjøssystemer v/Knut Evensen • kl. 12.30: Lesestav og elektroniske merker, OSID v/Ole Michal Ryen • kl. 13.00: Avslutning og lunch Alle innleiarane har anledning til å ha stands under heile helga. Desse har meldt om at dei har stand: Nortura, Grobakken Landmek m/Fron Traktorservice, Animalia, Findmy, Telespor, Fjøssystemer, BeiteSnap, LedSau og NSG. Hotellet sørger for musikk i salen i ”låven” og at akevitt-­‐fjøset er ope.