FORELDREPÅLOGGING ITL

FORELDREPÅLOGGING IT´S LEARNING
1. Gå inn på ski skole sin
hjemmeside.
https://www.ski.kom
mune.no/SKOLER/skis
kole/
2. Trykk på den grønne
boksen merket «It´s
learning.
3. Her er det tre ulike
påloggingsmuligheter.
Bruk «Logg på med
IDporten.
4. Her velger du selv
påloggingsmetode. Du
trenger derfor ikke
brukernavn og passord
fra skolen. Hvis du ikke
har tilgang til ditt/dine
barns fag, tar du raskt
kontakt med
kontaktlærer.