Husker du dette?

U.10.3.4
Husker du dette?
Elevene jobber i grupper på to eller tre.
Utstyr:
Kopioriginal K.10.3.1
Fremgangsmåte:
Elevene jobber i grupper på to eller tre. Bruk kortene i
kopioriginal K.10.3.1. Alle kortene inneholder utfordringer
elevene skal kunne fra før, men som kanskje trenger å løftes
frem i bevisstheten. Elevene trekker et kort annenhver gang
og forklarer for medeleven:
Hva vises på dette kortet:
formel, likning, uttrykk eller funksjon?
•
•
•
•
Hvis formel: formel for hva, og når brukes den?
Hvis likning: hvordan løses den?
Hvis uttrykk: hvordan kan uttrykket forenkles?
Hvis funksjon: hvordan kan sammenhengen beskrives
med ord?
Maximum 10 Undervisningsopplegg. Kapittel 3 © Gyldendal Norsk Forlag AS
1 av 1
K.10.3.1
1 av 1
Husker vi dette?
3a − 4b + 2a − b
A = πr 2
3x = x + 8
O = 2πr 2 + πdh
2(3a − 5)
y = 2x − 3
y=5+x
O = 4s
10a − 4(2a + 7)
6x − 5 = 3x + 4
3y = x
V = Gh
Kopioriginaler. Maximum 10. Kapittel 3 © Gyldendal Norsk Forlag AS