Færre arbeidslause

Nr.: 2/ 2017
3. mars 2017
Færre arbeidslause
Arbeidsløysa justert for vanlege sesongsvingningar har nå gått ned 2 månadar på rad. Utviklinga den siste månaden
har vore betre her enn i resten av landet, det syner figuren under som viser arbeidsløyseprosenten. Framleis er det i
Kristiansund samt i Herøy, Ulstein og Hareid vi har dei høgaste arbeidsløysetala.
Vi er blant dei fylka som har vore råka hardast av oljenedturen, og derfor har vi fått økonomiske rammer til å auke
bruken av tiltak, spesielt mot prioriterte grupper som ungdom og innvandrarar. Dette har vi grepe fatt i og vi har nå
over 1 100 arbeidssøkjarar på tiltak, ei auke på 333 sidan i fjor på denne tida, seier fylkesdirektør Stein Veland.
Utvikling av sesongjustert arbeidsløyse:
Utvikling av faktisk arbeidsløyse:
I februar 2017 er det 4 802 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det utgjer 3,4 prosent av
arbeidsstokken og er ei auke i arbeidsløysa på 4,1 prosent frå same månad i fjor.
I februar 2017 har vi 1 114 arbeidssøkjarar i ulike arbeidsmarknadstiltak, 333 fleire enn i februar 2016. Til
saman gjev dette ei brutto arbeidsløyse på 5 916 personar i fylket. Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er no 2,3
prosent for kvinner og 4,3 prosent for menn.
I landet er det 84 802 heilt arbeidslause. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ein nedgang på 6,7
prosent samanlikna med same periode i fjor.
NAV MØRE OG ROMSDAL
                                                                                                                              
Post- og besøksadresse: Gotfred Lies plass 3 // 6415 Molde
www.nav.no
Kontaktperson: Fylkesdirektør Stein Veland, tlf. 930 33 656
Neste publisering av statistikk om arbeidsmarknaden: 31. mars 2017
Ved publikasjon av tall frå denne pressemeldinga skal NAV Møre og Romsdal
oppgis som kilde.
Talet på helt ledige –
Februar 2017
Fylke
01 Østfold
02 Akershus
03 Oslo
04 Hedmark
05 Oppland
06 Buskerud
07 Vestfold
08 Telemark
09 Aust-Agder
10 Vest-Agder
11 Rogaland
12 Hordaland
14 Sogn og
Fjordane
15 Møre og Romsdal
16 Sør-Trøndelag
17 Nord-Trøndelag
18 Nordland
19 Troms
20 Finnmark
99 Ikke i et
fylkesdistrikt
Riket
I prosent av
Sum . arbeidsstokken
Endring siste
.
mnd .
Endring
siste år
Menn
Kvinner
2 721
4 232
6 464
1 335
1 212
2 403
2 652
2 000
1 418
2 242
8 086
6 357
2 002
3 228
5 014
895
759
1 629
1 674
1 061
671
1 112
4 025
3 430
4 723
7 460
11 478
2 230
1 971
4 032
4 326
3 061
2 089
3 354
12 111
9 787
3,3 %
2,4 %
3,1 %
2,3 %
2,0 %
2,8 %
3,5 %
3,5 %
3,6 %
3,5 %
4,6 %
3,5 %
-202
-254
-318
72
-23
-23
-107
26
-171
-246
-668
-529
-425
-803
-1 431
-218
-251
-386
250
-277
-479
-360
-339
109
742
3 336
2 712
1 052
2 053
1 220
1 021
372
1 466
1 623
540
1 021
615
396
1 114
4 802
4 335
1 592
3 074
1 835
1 417
1,9 %
3,4 %
2,6 %
2,3 %
2,5 %
2,1 %
3,5 %
33
-306
-141
-38
-299
-133
-103
-212
190
-540
-319
-422
-162
-9
7
53 265
4
31 537
11
84 802
3,1 %
-6
-3 436
-17
-6 101
I tabellen under inngår Eide i Romsdal og Sandøy i Sunnmøre
Region
Sunnmøre
Romsdal
Nordmøre
Fylket
I prosent av
Sum . arbeidsstokken
Endring siste
.
mnd .
Endring
siste år
Menn
Kvinner
1615
468
555
1093
624
447
2708
1092
1002
3,5 %
3,2 %
3,3 %
-101
-104
-101
219
86
-115
2 638
2 164
4 802
3,4 %
-306
190
Talet på helt ledige –
Februar 2017
Kommune
1502
1504
1505
1511
1514
1515
1516
1517
1519
1520
1523
1524
1525
1526
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1539
1543
1545
1546
1547
1548
1551
1554
1557
1560
1563
1566
1567
1571
1573
1576
Sum
Molde
Ålesund
Kristiansund
Vanylven
Sande
Herøy
Ulstein
Hareid
Volda
Ørsta
Ørskog
Norddal
Stranda
Stordal
Sykkylven
Skodje
Sula
Giske
Haram
Vestnes
Rauma
Nesset
Midsund
Sandøy
Aukra
Fræna
Eide
Averøy
Gjemnes
Tingvoll
Sunndal
Surnadal
Rindal
Halsa
Smøla
Aure
Menn
Kvinner
Sum
I prosent av
arbeidsstokken
Endring
siste mnd
Endring
siste år
283
546
433
31
40
185
182
119
95
131
17
13
49
5
63
48
71
74
149
98
88
44
32
6
41
174
43
56
26
28
52
41
6
17
11
39
3 336
104
285
208
12
12
95
71
51
36
45
8
0
27
3
21
20
45
40
68
30
33
15
12
6
15
65
30
24
9
8
23
23
3
6
0
13
1 466
387
831
641
43
52
280
253
170
131
176
25
13
76
8
84
68
116
114
217
128
121
59
44
12
56
239
73
80
35
36
75
64
9
23
11
52
4 802
2,7 %
3,2 %
5,0 %
2,6 %
3,6 %
5,9 %
5,5 %
6,2 %
2,8 %
3,1 %
2,0 %
1,5 %
3,0 %
1,5 %
2,0 %
2,8 %
2,4 %
2,7 %
4,5 %
3,6 %
3,1 %
3,7 %
4,2 %
1,8 %
3,1 %
4,4 %
3,9 %
2,6 %
2,6 %
2,4 %
2,0 %
2,1 %
0,9 %
3,0 %
1,0 %
2,9 %
3,4 %
-48
-39
-47
-4
-4
4
-27
-4
2
-12
-3
-2
-14
0
1
-18
2
-9
-10
-22
-10
-4
-6
-3
-5
12
-6
-14
-4
4
-11
-1
-2
10
-8
-4
-306
4
-68
-51
0
5
100
62
41
9
-5
-11
-9
14
-8
7
-5
4
-6
48
38
-22
13
16
2
9
32
11
-5
-4
2
-25
5
-8
-1
-14
10
190