Valliste - Sparebanken Sogn og Fjordane

Valliste
Innskytarval i valdistrikt Sogn og Bergen
Solund, Høyanger, Hyllestad, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Luster, Årdal, Lærdal, Aurland,
Vik, Gulen, Bergen kommune
Valdagar 1. og 2.mars 2017
Banken endrar no tal medlemmar i generalforsamlinga til 25.
Alle forstandarane er derfor på val i år. Faste medlemmar skal veljast for 4 år.
Forskrift om innskytarval seier at det på vallista skal førast opp minst dobbelt så mange
kandidatar som det skal veljast medlemer og varamedlemer. Valkomiteen utarbeider vallista på
grunnlag av innkomne forslag og eigne vurderingar.
Her er forslag til kandidatar i Sogn og Bergen:
Namn
Helge Holm-Marøy
Anne Kristin Aarskog
Ole Gunnar Krakhellen
Monica Oppedal
Marit Lunde
Per Ivar Thorsen
Kommune
Sogndal
Leikanger
Luster
Høyanger
Leikanger
Bergen
Yrke
Seniorrådgjevar styringsstab Statens Vegvesen
Økonomimedarbeider Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Kommunalsjef Sogndal kommune
Sekretær i Sogn og Fjordane Arbeiderparti
Seniorrådgjevar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Dagleg leiar