. - Det juridiske fakultet

Utlyste restplasser for høsten 2017
Det juridiske fakultet har avtaler om studentutveksling både gjennom ERASMUS,
NORDPLUS og bilaterale avtaler. Som utvekslingsstudent fritas man som regel fra å
betale skolepenger, med unntak av noen studiesteder hvor studenter betaler
reduserte skolepenger (se oversikt nedenfor).
Les om Lånekassens vilkår for støtte til studier i utlandet på Lånekassens
hjemmeside: http://www.lanekassen.no
Ta innen 28. februar kl. 14 kontakt med utenlandskoordinatoren,
Jens Peder Lomsdalen, dersom du er interessert i en av
restplassene.
*
Engelskspråklig undervisning
Studiested
Australia (bilateral)
Bond
Antall studieplasser
Study Abroad plasser ca. $ AUD 9 700,-
Belgia (Erasmus)
Undervisning på fransk unntatt i
Leuven (engelsk)
Brussel
Leuven *
Liège
Namur
Frankrike (Erasmus)
3
4
2
2
Undervisning kun på fransk
Université Paul Cézanne Aix Marseilles III
Bordeaux
Cergy-Pontoise
La Rochelle
Nantes
Poitiers
Rouen
Strasbourg
Tours
Irland (Erasmus)
Cork
University College Cork
Italia (Erasmus)
Bologna
Kina (bilateral)
2
2
4
2
4
2
4
2
4
2
2
1
CUPL
1 Exchange-plasser
(Undervisning på engelsk og kinesisk)
Renmin University
1 Exchange-plasser
(Undervisning på engelsk og kinesisk)
Litauen (Erasmus)
Undervisning på engelsk
Mykolas Romeris University,
Vilnius *
Nordplus studieplasser
Helsinki *
Turku*
Gøteborg*
Rovanemi – Lappland *
Lund
Uppsala*
Umeå
Örebro
Nederland (Erasmus)
Groningen *
Utrecht *
Amsterdam Vrije Universitet *
Nijmegen *
Rotterdam*
Tilburg *
New Zealand (bilateral)
University of Auckland
Polen (Erasmus)
University of Lodz*
Spania (Erasmus)
4
1
1
1
1
2
2
2
1
4
4
3
4
2
2
Visiting Student plasser ca. NZ $ 11 500,for ett semester
Utvekslings- og Visiting-studenter må i tillegg
betale en “insurance fee” på ca. NZ $295
2
Undervisning på spansk
Bilbao – Deusto
Granada
Salamanca
Zaragoza
Storbritannia (Erasmus)
Strathclyde
Leicester
Sheffield
Sveits (bilateral)
Fribourg
4
4
4
4
1
2
2
4
Undervisning både på tysk og fransk
Zürich
4
Kun tysk
Tsjekkia (Erasmus)
Praha*
Tyrkia (Erasmus)
Koc University*
2
3
2
Tyskland (Erasmus)
Undervisning på tysk
Humboldt-Universität zu Berlin
Heidelberg
Freie Universität Berlin
Göttingen
Halle-Wittenberg
Hamburg
Hannover
Leipzig
Mannheim*
München
Münster
Augsburg
Saarbrücken – Europa Institut*
Tübingen
Ungarn (Erasmus)
University of Szeged
USA (bilateral)
The Pennsylvania State University
(institusjonen er på Lånekassens
utvidete tilleggsstipendliste)
Østerrike (Erasmus)
1
1
2
2
4
4
2
2
2
4
4
4
2 Erasmus plasser
LL.M.-plasser (ca. EUR 5 000,-)
2
1
1 Study abroad plasser (ca. $ 8 500,-)
(krever at studenter tegner Penn States
helseforsikring)
Undervisning på tysk
Wien
4
Mer informasjon om de enkelte partneruniversitetene finner du på våre avtalesider
http://www.uio.no/studier/utveksling/avtaler/avtaleeiere/jus/
Vær oppmerksom på at støtte fra Lånekassen i forbindelse med utveksling gis bare
for ett semester, da det er kun ett semesters utenlandsstudier som kan inngå i
masterstudiet i rettsvitenskap (for LL.M. gjelder andre regler).
For at din søknad skal kunne behandles må du ha studierett til Masterstudiet i
rettsvitenskap, og ha bestått 3. avdeling på utreisetidspunktet.
Husk å prioritere dine preferanser på en gjennomtenkt måte. Du bør søke mer enn
ett lærersted da gode karakterer ikke gir garanti for å få en delstudieplass på et
bestemt lærested. De som har lengst ansiennitet vil bli prioritert med mindre det
stilles særskilte karakterkrav fra lærestedet.
I forbindelse med søknadsfristen organiserer fakultetet ulike informasjonsmøter, som
du bør få med deg, sjekk websiden for utenlandsstudier for agenda, tid og sted
http://www.jus.uio.no/studier/utland/
3