Program for dagene.

Hva ser vi, hva gjør vi med det?
Basis kompetanse kurs 14mars &17mars.
Tema: refleksjon og sammen finne gode tiltak for våre brukere
Sted : Feviktun, storstua
Kl 08-11 eller kl 12-15
( velg ett av tidspunktene, samme program før og etter lunsj. )Påmelding til
fagleder innen 1mars.
Program 14mars:
Hva er viktig for deg?
Helse fremming- mestring ,
Pårørende og pårørende medvirkning
Velferdsteknologi
Dokumentasjon
Case og oppgave løsning,
Ønsker at ansatte skal ta med egne eksempler på samarbeid med pårørende, hvordan får vi eldre til å bo lengre
hjemme,og egne erfaringer med bruk av bruk av velferdsteknologi.
Program 17mars:
Tiltakspakke demens
Observasjon av den syke geriatriske pasienten og akutt funksjonssvikt – TILT
Fallforebygging
Case og oppgaveløsning.
Ernærings kartlegging i Gerica,
Ønsker at ansatte skal ta med egne eksempler på brukere som har lav ernærings status, fall tendens. Ansatte tar og med
egne eksempler på akutt forvirret bruker, hva gjorde vi da? Hva burde vi gjort?