Ring Blad

LEDIGE LÆREPLASSER
fra høsten 2017
Jevnaker og Lunner
Fag/antall plasser:
Barne- og ungdomsarbeider (Lunner og Jevnaker).................9-10
Helsefagarbeider (Lunner og Jevnaker) .................................. 5-6
IKT-servicefag (Lunner)............................................................. 1
Kontor- og administrasjonsfag (Lunner)................................... 1
Aktivitør (Jevnaker)................................................................... 1
Kontakt: Per Ingar Rakbjørg Tlf: 61 32 40 54 / 99 55 93 32
E-post: [email protected]
Adresse: Opplæringskontoret for fag i off. sektor, Hadeland,
Sandsvegen 1, 2740 Roa
Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem:
http://stilling.lunner.kommune.no
Elever som har bestått Vg1 og Vg2 innen de aktuelle fagområdene oppfordres til å søke. Søkere til læreplass må sende digital søknad med attester
og vitnemål fra Vg1 og Vg2, samt referanser. Gi en kort beskrivelse av hvem
du er, og begrunn gjerne hvorfor du ønsker læreplass hos oss.
Søknadsfrist
10. mars