fdv-dokumentasjon 2015

FDV-DOKUMENTASJON 2015
VARENUMMER
1101160/12
1. PRODUKTBESKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDE
Bauglys 12V DC 2x100W Xenon m/lyskilde
Leveres med høyeffektiv reflektor av anodisert aluminium som gir maksimal lysutbytte samt
2 stk dobbelisolerte omformere som sikrer et stabilt lys.
Herdet frontglass, varmebestandige silikonpakninger og skruer av rustfritt stål.
2. TEKNISKE DATA
Lyslengde 1 lux på ca 900m
Spenning 12V DC
Effekt 2x100W
Kategori IP67
Vekt 6,5 kg
3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder
Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske
egenskaper.
Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten
bruk av såpe eller kjemikalier.
Ettersyn/kontroll
Strømmen frakoples før produktet monteres / demonteres. Man skal også påse at det ikke
forekommer skader på kabler eller ledningsisolasjon. Defekte / skadede produkter skal skiftes ut.
Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Defekte/skadede produkter må byttes umiddelbart når dette oppdages.
Fuktbestandighet
Produktene tilfredsstiller kravene til tetthet mot støv og vann innen beskrevet bruksområde.
4. MILJØPÅVIRKING
Miljømerking
Alle produktene er godkjent i henhold til RoHS-direktivet. Produktene skal disponeres i henhold til
materialenes beskaffenhet (PVC, halogenfrie materialer, gummi, etc.).
Kommentarer vedr. miljøpåvirkning
Under normal drift påvirker ikke produktene miljøet negativt. Elektromagnetisk utstråling og
følsomhet for elektromagnetisk påvirkning er henhold til gjeldende spesifikasjoner
5. HMS-REFERANSER
Verneutstyr ved installasjon er ikke påkrevd. Arbeid i stige må sikres.
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
I henhold til lokale forskrifter for brann i elektriske installasjoner.
6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431
Avfallstype:
Elektronikk
Avfallshåndtering:
Avtale med RENAS AS
Opprinnelse – Næring:
Elektroinstallasjon
Kan gjenbrukes, men det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.
7. ANSVARLIG FIRMA
Produsent / Importør:
Postadresse:
Telefon:
Epost:
Internettadresse:
O.S.Solhaug AS
Sveberg Gård, 7550 Hommelvik, No-Norway
+47 73 98 10 00
[email protected]
www.solhaug.as
8. RESSURSUTNYTTELSE OG ANTATT LEVETID
Antatt levetid på lyskilder ca. 2500 timer, forutsatt normal bruk og slitasje.
9. FYSISKE DIMENSJONER
Mål: H=226mm L=380mm D=210mm
10. PRODUKTBILDER
11. GARANTI
Produktets garantitid er 12mnd