Skatteliste til offentlig ettersyn

Levanger kommune - Alminnelig Eiendomsskatt 2017
Skatteliste til offentlig ettersyn
Skatt
Adresse
Eiendom
Takst
Gimlevegen 1
Mossingvegen 87
Reita 8
Rennåkervegen 12
Rinnvegen 69
Sjøgata 40
275 / 9 / 0 / 0
206 / 4 / 0 / 0
208 / 6 / 1 / 0
26 / 9 / 0 / 0
253 / 26 / 0 / 0
315 / 292 / 0 / 0
4 139 000
2 127 000
567 000
0
446 000
287 000
Grunnlag
4 139 000
2 127 000
567 000
0
446 000
287 000
Promillesats
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
Fritak
0
0
0
0
0
0
§ 7b - Historiske bygg
§ 7b - Historiske bygg
§ 7b - Historiske bygg
§ 7b - Historiske bygg
§ 7b - Historiske bygg
§ 7b - Historiske bygg
Side 1