Rune Stene - Multiconsult

Samhandling og samarbeid i BA
Rune Stene
Direktør Skanska Teknikk
1
Hvorfor øke samhandling i byggebransjen?
Tiltrekke seg
nye ansatte
Raskere, smidigere
gjennomføring
Vinne jobber
Bedre samhandling gir
bedre løsninger
Redusert
konfliktnivå
Motivasjon hos
egne ansatte
2
Valg av gjennomføringsmodell bidrar til mulighetene for
samhandling
Eiendomsutvikling
Prosjektutvikling
Prosjektering
Utførelse
FDVUS
OPS
Levetidsentreprise
Integrert prosjektutvikling og utførelse
Funksjonsbasert Totalentreprise
Beskrevet Totalentreprise
Utførelsesentreprise
3
Virtual Design and Construction (VDC)
Rammeverk for utforming, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter
med moderne metodikk og verktøy.
Kundemål
Prosjektmål
LPS
Last Planner
System
ICE
Integrated Concurrent
Engineering
BIM
Bygningsinformasjonsmodellering
4
Eks. VDC ved Tiedemannsbyen felt A
Produksjon
BIM
ICE
LPS
Prosjektering
5
Utbredelse og effekt
0
LPS: Mer pålitelig plan
LPS: Fasilitator god…
1
2
3
4
5
4,83
5,25
LPS: Bedre forpliktelser
4,99
LPS: Synlig og forståelig plan
5,11
ICE: Andre forberedt
5,12
ICE: Effektivt møte
4,61
ICE: Bidro selv
4,56
6
Planleggingsøkter
Plansjekker
Produksjon: 19
Produksjon: 27
Prosjektering: 36
Prosjektering: 41
«Jeg «Med
opplever
«Jeg vil
enkle
estimere
VDC-prosessen
hjelpemidler
at metodene
blir
til Skanska
deltagerne
fra VDCsom
har
i svært
prosessen
redusert
effektiv,
Big
Room
ICE
og at
prosjekteringstiden
det ligger
motivert,
stortinvolvert
potensiale
vår fraog15
dersom
ansvarliggjort.»
til 10-12
helemåneder.»
verdikjeden i
byggebransjen
På plass: 10
Antall
økter: 57 tar i bruk arbeidsmetodene.»
StigMichelsen
Eriksen
Bastrup Touchskjermer: 18
Vikar-fasilitatorer:Einar
5Lars
Byggherrens
Prosjektdirektør,
Senior
prosjektleder,
PGL Møllers
Ensjø
Lindeberg
Hage
Torg Sykehjem
6
Følger av økt samhandling og VDC
•
•
•
•
Endrede kompetanseprofiler og nye roller
Endringer i verdikjeden
Ny teknologi gir muligheter, folk realiserer dem,
eller lar være
Samarbeider når vi kan, og konkurrerer når vi må
7
8