5G Statlig helseforetak

Levanger kommune - Alminnelig Eiendomsskatt 2017
Skatteliste til offentlig ettersyn
Skatt
Adresse
Benumgården Revet
Aug. -03
Dr Hiorts Gate 4
Halsanvegen 18B
Halsanvegen 19
Halsanvegen 21
Halsanveien Nr 14
Halsanveien Nr 16
Johns/Aarvik (revet Juni
-03)
Kirkegata 2A
Kirkegata 2D
Kirkegata 4A
Kirkegata 4B
Kirkegata 4C
Kirkegt.2c Veggrunn 1
Parksnippen
St. Olavs Gate 2
St. Olavs Gate Nr 5
St. Olavs Gate Nr 7
Eiendom
Takst
Grunnlag
Promillesats
Fritak
315 / 148 / 0 / 0
315 / 279 / 0 / 0
0
0
0
0
3,5‰
3,5‰
0 § 5g - Statlig helseforetak
0 § 5g - Statlig helseforetak
315 / 69 / 0 / 0
314 / 7 / 0 / 0
315 / 158 / 0 / 0
315 / 117 / 0 / 0
315 / 130 / 0 / 0
315 / 144 / 0 / 0
315 / 189 / 0 / 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
0
0
0
0
0
0
0
§ 5g - Statlig helseforetak
§ 5g - Statlig helseforetak
§ 5g - Statlig helseforetak
§ 5g - Statlig helseforetak
§ 5g - Statlig helseforetak
§ 5g - Statlig helseforetak
§ 5g - Statlig helseforetak
314 / 4 / 0 / 0
314 / 433 / 0 / 0
315 / 49 / 0 / 0
315 / 222 / 0 / 0
315 / 223 / 0 / 0
314 / 241 / 0 / 0
314 / 8 / 0 / 0
315 / 224 / 0 / 0
315 / 136 / 0 / 0
315 / 273 / 0 / 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
3,5‰
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
§ 5g - Statlig helseforetak
§ 5g - Statlig helseforetak
§ 5g - Statlig helseforetak
§ 5g - Statlig helseforetak
§ 5g - Statlig helseforetak
§ 5g - Statlig helseforetak
§ 5g - Statlig helseforetak
§ 5g - Statlig helseforetak
§ 5g - Statlig helseforetak
§ 5g - Statlig helseforetak
Side 1