Revus Top fakta ark

Revus Top
– en sikker vinner i potetåkern
Dokumentert beste resultat
Bekjemper tørråte og tørrflekksyke
Meget liten risiko for resistens
Syngenta Nordics A/S
Tuverudveien 29
3426 Gullaug
Tlf.: 45 96 87 70
Medlem av Norsk Plantevernforening
Les etiketten eller se www.syngenta.no
TM
TM
EN
ET
IN
ÆR
B
RY
S
I starten av et behandlingsprogram er
det tilstrekkelig å forhindre at tørråte
etablerer seg i åkern, og det får du med
Revus. Deretter bør man forebygge mot
soppsykdommer som tørrflekksyke og
storknolla råtesopp samtidig som kampen
mot tørråte fortsetter, dvs. akkurat det
Revus Top er laget til! Revus Top kombinerer
effekten av mandipropamid (Revus) mot
tørråte med effekten av mot soppsykdommer.
M
A
Takket være Revus Top sitt innhold av
Difenokonazol, mot soppsykdommer
som tørrflekksyke/Alternaria, har man nå
en virkningsmekanisme til i kampen mot
Alternaria. Et godt hjelpemiddel til å forlenge
strobilurinenes effektivitet mot Alternaria og
forhindre en lignende utvikling som i Sverige
og Danmark. Revus Top erstatter ikke
Revus, men er en sterk, supplerende partner,
som dessuten muliggjør en forebyggende
beskyttelse mot Alternaria.
SL
AS
NF
Revus Top er Revus supplert
med aktivstoffet difenkonazol,
som virker mot et bredt speker av
soppsykdommer. Det gir mulighet
til en effektiv resistensstrategi mot
tørrflekksyke/Alternaria, som hjelper
strobilurinene med å bevare deres
effektivitet.
R E SIS T
TRAN
REG
TH
TE
R
EFFEKT MOT
Effektiv beskyttelse mot tørrflekksyke
(Alternaria) og tørråte (Phytophthora
infestans)
BRUKSANVISNING
Bruk 60 ml Revus Top pr. dekar med ca. 14
dages intervall. Maksimalt to behandlinger
pr. sesong med Revus Top.
AKTIVSTOFF
Mandipropamid 250 g/l og difenoconazol
250 g/l.
FORDELER MED REVUS TOP
3 Bredspektret beskyttelse av riset
3 Regnfast etter en time
3 Beskytter både oversiden og undersiden av bladet (translaminær effekt)
3 Beskytter nytilvekst
3 3 dages behandlingsfrist
3 Effektiv resistensstrategi mot Alternaria
For å få den beste forebyggende beskyttelse
mot både tørråte og tørrflekksyke skal
innledes med Ridomil Gold Pepite og Revus
– for deretter bli fulgt opp med to Revus Topbehandlinger med 14 dages intervall. Heretter
følges opp med to behandlinger med Amistar
i kombinasjon med et tørråtemiddel.
TM
Syngenta Nordics A/S
Tuverudveien 29
3426 Gullaug
Tlf.: 45 96 87 70
Medlem av Norsk Plantevernforening
Les etiketten eller se www.syngenta.no
TM