Beredskap ved kriser

PSYKOSOSIALT KRISETEAM I SAUHERAD
Kontaktliste gjeldene fra 1. mars 2017
MEDLEMMER:
Ingunn Espesett Vreim
Leder av teamet
Kristine v. H. Hellstad
Psykiatrisk vernepleier/
TLF. ARBEID:
TLF. PRIVAT:
35059604/95076931
95076931
35 95 70 90/35 95 70 93
35 95 60 03
Mobil:970 42 933
Mobil:926 06 530
Nest leder i teamet
Gølin Gisholt
Psykiatrisk sykepleier
Tove Tengesdal
Psykiatrisk sykepleier
Ivar Solbu
35 95 70 90/35 95 70 94
Mobil:908 75 902
35 95 71 26
Mobil:900 82 526
Mobil:932 85 202
Tom Heistad
35 95 71 00
Anette Jacobsen
Barnevernet
Tone Sissel Kise
Tjenesten for integrering
og kompetanse (TIK)
Mobil: 948 84 248
35 10 11 20
Soknediakon
Lege
Mobil: 970 71 117
Mobil: 932 85 202
Mobil: 906 76 723
35 95 71 50
35 95 17 79
Mobil: 909 55 391
Mobil: 458 02 515
35957810
Mobil 97750859
Mobil: 97750859